Головна Трудове Міжнародне труде право і порівняльне

Міжнародне труде право і порівняльне

Деякі аспекти регулювання трудових відносин у зарубіжних країнах

Роль Європейського Суду з прав людини в регулюванні трудових відносин

Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) у регулюванні трудових відносин

Значення Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права для регулювання трудових відносин