Головна Трудове Державний нагляд і громадський контроль Державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою
признаки массовых партий

Державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою

Державний нагляд за додержанням правил з ядерної та радіаційної безпеки у відповідності з Указом Президента РФ від 9 березня 2004 року № 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади" здійснює Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду, що знаходиться у веденні Уряду РФ.

Посадові особи цієї Федеральної служби при здійсненні заходів щодо державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою мають право: 1) проводити на піднаглядних обєктах інспекції стану ядерної та радіаційної безпеки систем обладнання, технічної, облікової та звітної документації щодо забезпечення безпеки і якості ведення робіт, кваліфікації персоналу , порядку зберігання та обліку радіоактивних речовин, ядерних матеріалів і виробів, створеного на їх основі ядерної зброї; 2) одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що відносяться до предмету державного нагляду, при цьому допуск осіб, що здійснюють даний вид державного нагляду, на закриті обєкти і до матеріалами, що складають госудаственную таємницю, здійснюється в установленому законодавством порядок; 3) залучати фахівців відповідних міністерств і відомств, організацій, військових частин за погодженням з ними для проведення інспекцій щодо державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою; 4) видавати керівникам і іншим посадовим особам організацій, військових чистий обовязкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень умов дії дозволів (ліцензій), вимог правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки, а також причин і умов, що призводять до таких порушень, про припинення робіт, що проводяться з порушеннями по вимог ядерної та радіаційної безпеки і становлять небезпеку для здоровя людей і навколишнього середовища; +5) контролювати дотримання умов дії виданих дозволів (ліцензій) та виконання приписів; 6) призупиняти або припиняти дію виданих дозволів (ліцензій) на право ведення дозволеної діяльності у разі виявлення порушення законодавства, що відноситься до використанню атомної енергії, ядерних матеріалів та радіоактивних речовин або порушень умов дії дозволів (ліцензій); 7) забороняти застосування виробів і технологій, що не забезпечують ядерну та радіаційну безпеку персоналу, населення і навколишнього середовища; 8) отримувати від керівників та інших посадових осіб державних органів виконавчої влади, організацій, військових частин необхідні документи за станом безпеки, обліку та контролю ядерних матеріалів на піднаглядних обєктах і обгрунтовують їх матеріали; 9) заслуховувати посадових осіб державних органів виконавчої влади, організацій, військових частин з питань дотримання відповідних вимог законодавства, правил та норм з ядерної і радіаційної безпеки та інших питань, що належать до компетенції державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою.

Перерахованим прав посадових осіб, які здійснюють діяльність з державного контролю за ядерною і радіаційною безпекою, кореспондують обовязки посадових осіб державних органів виконавчої влади, організацій,

військових частин щодо виконання їх законних розпоряджень в частині усунення порушень у галузі ядерної та радіаційної безпеки.

Приписи посадових осіб Федеральної служби з атомного нагляду підлягають негайному виконанню у визначені в них терміни. Однак обличчя, яким видані такі приписи, можуть їх оскаржити в установленому законодавством порядку, зокрема, вищій посадовій особі, у вищий орган, а також до суду. При розгляді скарг на дії (бездіяльності) посадових осіб Федеральної служби з атомного нагляду на них лежить обовязок по доведенню законності та обгрунтованості винесених рішень. При цьому слід мати на увазі, що перевірка законності та обгрунтованості прийнятих рішень адміністративними органами перевіряється за правилами цивільного процесуального законодавства. У звязку з чим особи, щодо яких проводяться заходи з державного контролю, можуть брати участь у цій діяльності шляхом подання наявних у них доказів, яким має бути дана оцінка в рішенні органу, що здійснює діяльність щодо державного нагляду. Умови використання виконання цієї вимоги дозволяє визнавати рішення, прийняте посадовою особою адміністративного органу, незаконним і (або) необгрунтованим.

При здійсненні діяльності з державного нагляду за ядерною і радіаційною
безпекою посадові особи Федеральною служби з атомного нагляду є незалежними і
підкоряються лише закону. Відповідно до п. 3 ст. 1 ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і
індивідуальних підприємців під час проведення державного контролю (нагляду) "на
діяльність з контролю за безпекою при використанні атомної енергії дію
даного Закону не поширюється. Однак виходячи з принципу процесуальній
аналогії, закріпленого в

п. +4 ст. 1 ГПК РФ, окремі положення названого Закону можуть бути застосовані і до відносин, що виникають під час здійснення державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою. Наприклад, особи, у відношенні яких проводиться захід щодо державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою, мають право: 1) особисто або через своїх представників брати участь у проведенні заходу щодо державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою, давати пояснення і представляти інші докази з питань, відносяться до предмету даного контролю; 2) одержувати інформацію відповідно до чинного законодавства за винятком відомостей, для яких встановлена особлива форма доступу; 3) знайомитися з матеріалами, складеними за результатами контролю за ядерною і радіаційною безпекою, вказувати про це у відповідних актах, висловлювати згоду або незгоду з них, а також з окремими діями посадових осіб Федеральної служби з атомного нагляду; 4) оскаржити дії (бездіяльність) посадових осіб Федеральної служби з атомного нагляду у встановленому законодавством порядку, зокрема, вищій посадовій особі, у вищий орган, а також у судовому порядку. Перерахованим прав осіб, відносно яких проводяться заходи з державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою, кореспондують обовязки посадових осіб Федеральної служби з атомного нагляду створювати необхідні умови для їх реалізації.

Таким чином, особливий характер діяльності щодо державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою не дозволяє прямо застосувати до виникаючих при цьому відносин положення ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)". Однак окремі положення названого Закону застосовні до цих відносин по аналогії, в тому числі в частині захисту прав інспектованих осіб з дотриманням правил про усунення порушень на обєктах, що створюють підвищену небезпеку для оточуючих.

кто отрицает познаваемость мира


Навігація по сайту Розділи сайту