Головна Трудове Державний нагляд і громадський контроль Державний санітарно-епідеміологічний нагляд
основные подходы к пониманию сущности государства

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд

Відповідно до Указу Президента РФ від 9 березня 2004 року № 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади" державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням організаціями санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних норм і правил здійснює Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, яка складається у віданні Міністерства охорони здоровя і соціального розвитку РФ. Посадові особи, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, мають право: 1) одержувати від державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, індивідуальних підприємців та юридичних осіб документовану інформацію з питань забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; 2) безперешкодно відвідувати території та приміщення обєктів , які підлягають державному санітарно-епідеміологічного нагляду, з метою перевірки дотримання індивідуальними підприємцями, посадовими особами та працівниками, що виконують в організації управлінські функції, санітарного законодавства і виконання на вказаних обєктах санітарно-епідеміологічних (профілактичних) заходів; 3) проводити відбір для досліджень проб і зразків продукції, у тому числі продовольчої сировини і харчових продуктів; 4) проводити огляд транспортних засобів і перевозяться ними вантажів, у тому числі

продовольчої сировини та харчових продуктів, з метою встановлення відповідності транспортних засобів і перевозяться ними вантажів санітарним правилам; 5) проводити відбір для досліджень проб повітря, води та грунту; 6) проводити зміни факторів середовища проживання з метою встановлення відповідності таких факторів санітарним правилам; 7) складати протоколи про порушення санітарного законодавства; 8) при виявленні порушень санітарного законодавства, а також при загрозі виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань та масових інфекційних захворювань (отруєнь) видавати індивідуальним підприємцям і юридичним особам обовязкові для виконання ними приписи з наступних питань: а) про усунення виявлених порушень санітарних правил; б) про припинення реалізації не відповідає санітарним правилам і не має санітарно-епідеміологічного висновку продукції; в) про проведення додаткових санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів; г) про проведення лабораторного обстеження громадян, які контактують з хворими інфекційними захворюваннями, та медичного нагляду за цими громадянами; д) про виконання робіт з дезінфекції, дезінсекції та дератизації у вогнищах інфекційних захворювань, а також на територіях і в приміщеннях, де зберігаються умови для виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань. Приписи посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, з перерахованих питань набирають законної сили негайно, вони підлягають виконанню у визначені в них терміни. Інші приписи набувають чинності після проходження встановлених процесуальним законодавством процедур набрання законної сили правозастосовних актів, тобто закінчення встановленого строку на оскарження або визнання його законним і обгрунтованим вищестоящим посадовою особою або органом, до компетенції яких віднесено розгляд скарги на даний правозастосовний акт.

Однак індивідуальні підприємці та юридичні особи мають право оскаржити будь-які дії (бездіяльність) посадових осіб санітарно-епідеміологічного нагляду, в тому числі з видачі приписів, які підлягають негайному виконанню, вищій посадовій особі, у вищий орган, а також у судовому порядку. При розгляді таких скарг на посадових осіб державного санітарно-епідеміологічного нагляду лежить обовязок по доведенню законності та обгрунтованості прийнятих ними рішень. У свою чергу особи, які оскаржують дії (бездіяльність) посадовців санітарно-епідеміологічного нагляду, повинні довести, що прийнятими цими особами рішеннями порушені їхні права або охоронювані законом інтереси. Визнання дій посадовців санітарно-епідеміологічного нагляду незаконними і (або) необгрунтованими дозволяє індивідуальним підприємцям і юридичним особам висунути позовні вимоги до відповідного органу санітарно-епідеміологічного нагляду про відшкодування збитків, заподіяних незаконними діями.

Перерахованим прав посадових осіб, що здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд, кореспондують обовязки індивідуальних підприємців та юридичних осіб за виконання їх законних вимог щодо усунення порушень санітарно-протиепідемічних норм і правил.

При здійсненні заходів щодо державного санітарно-епідеміологічного нагляду посадові особи Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини Міністерства охорони здоровя і соціального розвитку РФ незалежні і підкоряються закону. Проте і діяльність щодо державного санітарно-епідеміологічного нагляду вимоги ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)" поширюються частково. В зокрема, положення цього Закону не застосовуються при видачі приписів посадовими особами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, які підлягають негайному виконанню, оскільки усунення порушень, які фігурують у таких приписах, повязане з підвищеною небезпекою для оточуючих. Даний Федеральний закон не поширюється і на державний санітарно-епідеміологічний нагляд на залізничному транспорті, а також на заходи з санітарно-карантинному, карантинному, фітосанітарному і ветеринарному контролю в пунктах переходу Державного кордону Російської Федерації. Однак і в перерахованих випадках особи, в носінні яких проводяться заходи щодо санітарно-епідеміологічн-ологіческому нагляду, також мають право: 1) безпосередньо бути присутнім при проведенні заходів по санітарно-епідеміологічного нагляду, давати пояснення з питань, що стосуються предмета даного контролю; 2) отримувати інформацію відповідно до чинного законодавства, в тому числі про проведені в ході санітарно-епідеміологічного контролю дослідженнях; 3) знайомитися з результатами заходів щодо санітарно-епідеміологічного нагляду, вказувати в документах, складених за його результатами, про своє ознайомлення, згоду або незгоду з ними , а також з окремими діями посадових осіб санітарно-епідеміологічного

нагляду; 4) оскаржити дії (бездіяльність) посадових осіб, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд в установленому законодавством порядок. Перерахованим прав осіб, щодо яких проводяться заходи щодо санітарно-епідеміологічного нагляду, кореспондують обовязки посадових осіб, що здійснюють державний нагляд, не перешкоджати їх реалізацію. У випадках коли присутність фізичних осіб, відносно яких проводяться заходи щодо санітарно-епідеміологічного нагляду, неможливо, зважаючи на небезпеку для оточуючих, вони можуть доручити участь у цих заходах представників, оформивши їх повноваження довіреністю за місцем роботи або проживання або заявою посадовим особам, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

В інших випадках при проведенні заходів по санітарно-епідеміологічного нагляду слід керуватися положеннями ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)". Таким чином, особливий характер діяльності по нагляду санітарно-епідеміологічному не дозволяє застосувати до неї у повному обсязі названий Федеральний закон. Проте окремі його положення можуть бути використані і у випадках, коли встановлені їм правила з проведення заходів щодо державного контролю (нагляду) не застосовуються. У подібних ситуаціях окремі вимоги цього Закону можуть бути застосовані як мінімум по аналогії.

метод философии


Навігація по сайту Розділи сайту