Головна Трудове Державний нагляд і громадський контроль

Державний нагляд і громадський контроль

Відповідальність за порушення трудового законодавства

Державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд

Державний енергетичний нагляд

Державний нагляд за безпечним веденням робіт у промисловості

Повноваження державної інспекції праці

Органи державного нагляду і громадського контролю за дотриманням трудового законодавства