Головна Трудове Робочий час Режим робочого часу та порядок його встановлення
что такое авторитарный режим

Режим робочого часу та порядок його встановлення

У ч. 1 ст. 100 ТК РФ сказано про те, що режим робочого часу повинен передбачати тривалість робочого тижня (пятиденний з двома вихідними днями, шестиденний з одним вихідним днем, робочий тиждень з наданням вихідних днів по змінному графіку), роботу з ненормованим робочим днем для окремих категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни), час початку та закінчення роботи, час перерв у роботі, число змін у добу, чергування робочих і неробочих днів. Наведена формулювання дозволяє визначити режим робочого часу як розподіл працівникам встановленої норми робочих годин в конкретному календарному періоді і надання роботодавцю можливості залучати окремих працівників до роботи понад нормальну тривалість робочого часу. Тому правове поняття "режим робочого часу" названа норма дозволяє охарактеризувати двома юридично значимими обставинами. По-перше, розподілом встановленої працівникові тривалості робочого часу в конкретному календарному періоді. По-друге, встановленням порядку залучення окремих працівників до роботи понад нормальну тривалість робочого часу.

Існування основних видів робочого часу (нормальної тривалості робочого часу, скороченої тривалості робочого часу, неповного робочого часу)

підтверджується режимом робочого часу, який встановлюється як в цілому в організації, так і окремим працівникам. Розподіл робочого часу при встановленні режиму робочого часу проводиться в різних календарних періодах. По-перше, протягом одного дня. Зокрема, визначається час початку та закінчення щоденної роботи, тривалість щоденної роботи (зміни), час перерв у роботі протягом робочого дня, число змін у добу, зміна, до якої належить працювати працівникові. Тривалість встановленого працівникові робочого часу протягом дня може свідчити про те, на яких умовах працює працівник: на умовах нормальної тривалості робочого часу, скороченої тривалості робочого часу або неповного робочого часу. Однак таке підтвердження відбувається не завжди. Наприклад, працівник може працювати така ж кількість годин на день, як і особи з нормальною тривалістю робочого часу, але тільки три дні на тиждень. У цьому випадку вид його робочого часу може бути визначений з тижневих показників.

По-друге, розподіл робочого часу робітників провадиться протягом календарного тижня. Даний розподіл дозволяє встановити пятиденний з двома вихідними робочий тиждень, шестиденний з одним вихідним робочий тиждень, робочий тиждень з наданням вихідних днів по змінному графіку, час междудневних (междусменних) перерв, кількість змін на тиждень, тривалість щотижневої роботи. Саме щотижнева тривалість роботи дозволяє визначити вид робочого часу кожного працівника, а також виявити самостійний вид - робочий час понад установлену працівникові норми робочих годин, хоча показники щотижневої роботи не завжди можуть збігатися. У звязку з чим робочий час може бути розподілено в більш тривалому, ніж тиждень, періоді.

По-третє, розподіл робочого часу може відбуватися протягом календарних місяців, що за квартал, протягом півріччя, в окремих випадках і за рік. Однак і в цьому випадку вид робочого часу працівника визначається виходячи з кількості робочих годин, що припадають на кожний тиждень зазначеного календарного періоду (місяця, кварталу, півріччя, року).

Для окремих працівників може бути встановлений режим робочого часу, що дозволяє залучати їх до роботи понад нормальну тривалість робочого часу. Зокрема, може бути введений ненормований робочий день для окремих категорій працівників, вахтовий метод виконання робіт, гнучкий робочий час, підсумований облік робочого часу, поділ робочого дня на частини. Перераховані режими роботи дозволяють роботодавцю в окремі дні, тижні і навіть місяці залучати працівників до роботи понад нормальну тривалість робочого часу з наданням їм додаткових пільг відповідно до законодавства і досягнутими з ними угодами. Введення режиму робочого часу, який дозволяє притягати працівника до роботи понад нормальну тривалість робочого часу, що дозволяє роботодавцю залучати працівників з таким режимом до роботи понад встановлену для них норми годин без їх згоди. Тоді як інші працівники можуть бути залучені до роботи понад нормальну тривалість робочого часу лише на підставі їх добровільного волевиявлення.

У ч. 2 ст. 100 ТК РФ сказано про те, що особливості режиму робочого часу та часу відпочинку працівників транспорту, звязку та інших осіб, які мають особливий характер роботи, визначаються у порядку, встановленому Урядом РФ. Постановою Уряду РФ від 10 грудня 2002 року № 877 "Про особливості режиму робочого часу та часу відпочинку окремих категорій працівників, які мають особливий характер роботи" встановлено, що особливості режиму робочого часу окремих категорій працівників, які мають особливий характер роботи, визначаються відповідними федеральними органами виконавчої влади за погодженням з Мінпраці РФ і Міністерством охорони здоровя. Таким чином, федеральні органи виконавчої влади отримали право за погодженням з Мінпраці РФ і Міністерством охорони здоровя РФ самостійно визначати особливості режиму робочого часу окремих категорій працівників. Підставою для встановлення зазначених особливостей названо наявність особливого характеру роботи. Зокрема, наказом Мінтрансу РФ від 16 травня 2003

№ 133 затверджено Положення про особливості режиму робочого часу та часу відпочинку працівників плаваючого складу суден внутрішнього водного транспорту, наказом Державного комітету РФ з рибальства від 8 серпня 2003 року № 271 затверджено Положення про особливості режиму робочого часу та часу відпочинку окремих категорій працівників рибогосподарського комплексу, що мають особливий характер роботи. Отже, обставиною, що дозволяє вводити особливості режиму робочого часу, названо наявність особливих умов праці. Однак у законодавстві не визначено, які конкретно особливості роботи дозволяють ввести особливий режим робочого часу. Мабуть, для введення особливого режиму робочого часу має бути доведено відсутність можливості дотримуватися встановлену тривалість робочого часу на тижні у звязку з різним навантаженням

в окремі місяці або сезони. Відсутність зазначених доказів дозволяє вимагати визнання актів федеральних органів виконавчої влади про встановлення особливого режиму робочого часу нечинними у Верховному Суді РФ.

Режим робочого часу в організації може бути встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідно до федеральних законів, що діють в організації угодами, колективним договором. Отже, правила внутрішнього трудового розпорядку в частині встановлення режиму робочого часу повинні відповідати не тільки федеральному законодавству, але і діючим в організації угодами та колективним договором. За наявності протиріч правил внутрішнього трудового розпорядку федеральному законодавству правопріменітель повинен керуватися законодавством, а не правилами. Наявність таких протиріч дозволяє вимагати в суді за місцем знаходження організації визнання правил внутрішнього трудового розпорядку в частині, що суперечить федеральному законодавству, недіючими. Протиріччя правил внутрішнього трудового розпорядку чинним в організації угодами та колективним договором також повинні вирішуватися на користь застосування положень названих договорів про працю. Протиріччя, що не дозволяє застосувати правила внутрішнього трудового розпорядку на законних підставах, є включення в їх зміст положень, применшують права працівників у порівнянні з федеральним законодавством, що діють в організації угодами та колективним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 ТК РФ режим робочого часу в організації може бути визначений не тільки правилами внутрішнього трудового розпорядку, а й колективним договором. Колективний договір в цій частині також має відповідати федеральному законодавству, а також чинним в організації угодами. У колективному договорі може бути встановлений більш пільговий для працівників режим робочого часу, ніж передбачено у федеральному законодавстві або в діючих в організації угодах. Наявність у колективному договорі положень, що погіршують умови праці, гарантовані федеральним законодавством, угодами, що діють в організації, не дозволяє на законних підставах застосовувати зазначені положення. У подібній ситуації повинні застосовуватися положення федерального законодавства, умови діють в організації угод, що забезпечують для працівників більш пільговий режим робочого часу.

практика как критерий истины включает в себя


Навігація по сайту Розділи сайту