Головна Трудове Колективні договори і угоди Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори та угоди
мажоритарная система признаки

Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори та угоди

За порушення законодавства про колективні договори і угоди передбачена адміністративна відповідальність.

У ст. 5.28 КоАП РФ передбачена відповідальність роботодавця або осіб, що його представляють, за ухилення від участі в переговорах про укладення, про зміну або доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а так само за незабезпечення роботи комісії з укладення колективного договору, угоди в певні сторонами терміни у вигляді штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці. Справи про притягнення до даного виду

адміністративної відповідальності віднесені до компетенції посадовців державної інспекції праці. При здійсненні перерахованих у даній нормі порушень на федеральному рівні для залучення винних осіб до адміністративної відповідальності слід звертатися у федеральну інспекцію праці, яка полягає у веденні Мінпраці РФ. Якщо зазначені правопорушення вчинені на регіональному або місцевому рівні, то із заявою про притягнення до адміністративної відповідальності необхідно звертатися до державної інспекції праці відповідного субєкта Російської Федерації.

У ст. 5.29 КоАП РФ встановлена відповідальність роботодавця або осіб, що його представляють, за ненадання у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угод. За вчинення перерахованих адміністративних проступків також передбачена відповідальність у вигляді штрафу від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці. Для притягнення до адміністративної відповідальності по даній статті КоАП РФ необхідно довести такі правові обставини. По-перше, наявність звязку між запитуваної інформацією та проведенням колективних переговорів або здійсненням контролю за дотриманням умов колективного договору, угод. По-друге, отримання повноважними представниками роботодавця від уповноважених представників працівників, які органів державної влади, органів місцевого самоврядування письмового запиту зазначеної інформації. По-третє, закінчення місячного строку від дати отримання такого запиту до дати відправлення повноважними представниками роботодавця даної інформації або відмова повноважних представників роботодавця від надання такої інформації протягом місяця з дня отримання відповідного запиту. При здійсненні перерахованих даної статті адміністративних проступків для рішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності слід звертатися у федеральну інспекції праці, якщо такий проступок скоєний на федеральному рівні, або до державної інспекції праці відповідного субєкта Російської Федерації, якщо адміністративний проступок скоєний на регіональному або місцевому рівні.

У ст. 5.30 КоАП РФ встановлено відповідальність за необгрунтовану відмову роботодавця або особи, що його представляє, від укладення колективного договору, угоди. Для притягнення до відповідальність за скоєння даного адміністративного проступку необхідно довести наступні обставини, які мають правове значення. По-перше, наявність представленого повноважним представникам роботодавця проекту колективного договору або угоди. По-друге, відмова уповноважених представників роботодавця від укладення колективного договору або угоди на запропонованих повноважними представниками працівників умовах. По-третє, необгрунтованість відмови уповноважених представників роботодавця від укладення колективного договору або угоди. Звернімо увагу на те, що в цій нормі сказано про необгрунтовану відмову. Застосування цього поняття далеко не завжди повязана з дією правових норм. Необгрунтованість або обгрунтованість повноважних відмови представників роботодавця (роботодавців) перш за все повязана з їх економічними можливостями. У звязку з чим під час вирішення питання про те, обгрунтовано чи ні відмова повноважних представників роботодавця (роботодавців) від укладення колективного договору (угоди), повноважні державні органи повинні дати оцінку, наскільки умови проекту колективного договору або угоди відповідають економічним можливостям роботодавця (роботодавців). Якщо необгрунтовану відмову відбувся при укладанні угод федерального рівня, то для притягнення до адміністративної відповідальності слід звертатися у федеральну інспекцію праці. У тих випадках, необгрунтовано коли відмовлено в укладенні угод регіонального чи територіального рівня, а також колективного договору із заявою про притягнення до адміністративної відповідальності, необхідно звертатися до державної інспекції праці відповідного субєкта Російської Федерації. Відповідальність за необгрунтоване відмова від укладення колективного договору, угоди встановлена у вигляді штрафу від тридцяти до пятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

У ст. 5.31 КоАП РФ встановлена відповідальність роботодавця, або особи, що його представляє, за порушення або невиконання зобовязань за колективним договором, угодою. Порушення зобовязань щодо колективного договору, угоди передбачає здійснення винних дій з боку уповноважених представників роботодавця або роботодавців. У той час як таких невиконання зобовязань може відбутися і при відсутності винних дій з боку повноважних представників роботодавця, наприклад при невиконанні замовниками обовязки з оплати виконаних робіт. У звязку з викладеним підставою для притягнення до адміністративної відповідальності по даній статті не є або порушення зобовязань щодо колективного договору, угоди, або невиконання зобовязань за колективним договором, угодою. Закінчення терміну колективного договору, угоди не звільняє уповноважених представників роботодавця не тільки від

обовязку виконати умови колективних угод, угод, які не були реалізовані в протягом терміну їх дії, а й від адміністративної відповідальності за порушення або невиконання умов колективного договору, угод. За невиконання або порушення угод федерального рівня органами і посадовими особами федеральної виконавчої влади до відповідальності може привернути федеральна інспекція праці в особі повноважних представників. За невиконання угод, колективних угод іншими особами до відповідальності може залучити державна інспекція праці відповідного субєкта Російської Федерації, на території якої відбулося порушення або невиконання зобовязань за колективним договором або угодою. Невиконання або порушення зобовязань щодо колективного договору, угодою може стати основою для притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від тридцяти до пятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.

Крім того, повноважні представники роботодавців за невиконання законодавства про колективні договори і угоди можуть бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. При заподіянні матеріального збитку роботодавцеві у звязку із порушенням законодавства про колективні договори і угоди повноважні представники роботодавця можуть бути притягнуті до матеріальної відповідальності.

Профспілки, що організували страйк всупереч умовам колективного договору, можуть бути притягнуті працедавцем до майнової відповідальності у вигляді відшкодування збитків, заподіяних проведенням незаконного страйку. Ця категорія справ виникає із трудових відносин та тому на підставі пп. 1 п. 1 ст. 22 ГПК РФ повинна розглядатись у судах загальної юрисдикції за місцем перебування профспілки.

Нами розглянуті можливі види відповідальності уповноважених представників роботодавців і працівників за невиконання законодавства про колективні договори та угоди.

задачи философии науки


Навігація по сайту Розділи сайту