Головна Трудове Колективні договори і угоди Контроль за виконанням колективних договорів та угод
политическое сознание

Контроль за виконанням колективних договорів та угод

У відповідності до ст. 51 ТК РФ контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюється сторонами зазначених договорів про працю, їх представниками, відповідними органами з праці. При проведенні такого контролю сторін представники зобовязані надавати один одному, а також відповідним органам по праці необхідну для цього інформацію. Дана інформація повинна бути надана не пізніше одного місяця із дня отримання відповідного запиту. Ненадання роботодавцем або почуттів, його представляють, зазначеної інформації у встановлений місячний термін є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 5.29 КоАП РФ.

Контроль за виконанням колективних договорів, угод починається з проведення повідомної реєстрації органом з праці.

Колективний угоду, територіальне угоду, галузеве (міжгалузеве) угода, укладена на рівні муніципального утворення, направляються представником роботодавця (роботодавців) до місцевого органу з праці, тобто орган, що функціонує на рівні відповідного муніципального утворення, для здійснення повідомної реєстрації. Регіональні угоди, галузеві (міжгалузеві) угоди, професійні тарифні угоди, увязнені на рівні субєкта Російської Федерації, надсилаються для повідомної реєстрації представниками роботодавців у відповідний регіональний орган з праці. Генеральна угода, галузеві (міжгалузеві) угоди, професійні тарифні угоди, укладені на федеральному рівні направляються для повідомної реєстрації представниками роботодавців у Мінпраці Росії.

При здійсненні повідомної реєстрації колективного договору, угоди орган з праці виявляє умови, що погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством, і повідомляє про це представникам сторін, що підписали колективний договір, угоду, а також у відповідну державну інспекцію праці. З приводу договорів та колективних угод місцевого та регіонального рівнів таку повідомлення направляється до державної інспекції праці відповідного субєкта Російської Федерації. Інформація про виявлені протиріччя з трудовим законодавством у угодах федерального рівня направляється у федеральну інспекцію праці, що знаходиться у веденні Мінпраці РФ.

У ч. 3 ст. 50 ТК РФ сказано про те, що умови колективного договору, угоди, які погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, є недійсними і не підлягають застосуванню. Застосування термінології про недійсності умов колективного договору, угоди означає, що визнане недійсним умова колективного договору, угоди не породжує правових наслідків з моменту його видання. Не можна не помітити, що в ч. 3 ст. 50 ТК РФ йдеться про недійсність колдоговорів умов, угод, що погіршують становище працівників порівняно з зако -

нодательством, но ничего не сказано про те, в який спосіб колективного умови договору, угоди визнаються недійсними. З ст змісту. 50 ТК РФ можна дійти висновку про те, що орган з праці, здійснюючи повідомну реєстрацію колективного договору, угоди, виявляючи умови договору про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством, доводить відомості про недійсні умовах до представників сторін.

Після отримання повідомлення щодо недійсності умов колективного договору, угоди представники сторін зобовязані сповістити про це осіб, на яких поширюється цей колективний договір або угода. Таку повідомлення має бути зроблено в той самий спосіб, який застосований для розповсюдження колективного договору, угоди. Наприклад, якщо угода опубліковано в засобах масової інформацією, в них же має бути опублікована і повідомлення про недійсність умов угоди. У такий спосіб, дане повідомлення тягне недійсність умов колективного договору, угоди, що погіршують становище працівників порівняно з законодавством. У звязку з цим боку колективного договору, угоди, особи, по відношенню до яких застосовано недійсна умова, можуть у судовому порядку оскаржити зміст повідомлення органу з праці в частині визнання недійсним умов колдоговору, угоди. При розгляді подібних заяв суд вправі визнати повідомлення незаконним, що тягне за собою застосування умови колдоговору, угоди, визнаної у ньому недійсним, а також відмовити в задоволенні заяви, що не дозволяє застосовувати дану умову.

З ч. 3 ст. 50 ТК РФ треба, що повідомлення про недійсні умовах колективного договору, угоди повинно бути зроблено у відповідну державну інспекцію праці. На підставі даного повідомлення державна інспекція праці може видати представникам роботодавця припис про незастосування недійсного умови колективного договору або угоди. Застосування недійсного умови колективного договору, угоди представниками роботодавця є порушенням трудового законодавства. Адже в цьому випадку роботодавець, всупереч вимогам трудового законодавства, що застосовує умови договору про працю, які порушують права робітників. Вчинення подібних правопорушень є підставою для залучення представників працедавця до встановлених законодавством мір відповідальності. У ч. 2 ст. 50 ТК РФ закріплено обовязок представників роботодавця протягом семи днів з дня підписання колективного договору, угоди спрямувати його у відповідний орган з праці для повідомної реєстрацію. Напрямок колдоговору, угоди до органу з праці є однією з форм контролю за їх вмістом, бо під час повідомної реєстрації виявляються нечесні умови угод про працю. З цієї причини неотримання органом по праці колективного договору, угоди варто розглядати в якості необхідної інформації для здійснення контролю за її вмістом, зокрема для виявлення недійсних умов. У відповідності до ст. 51 ТК РФ надання такої інформації органам по праці є обовязком представників роботодавця, за невиконання якої вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

У ч. 2 ст. 50 ТК РФ закріплено правило про те, що вступ колективного договору, угоди в силу не залежить від факту їх повідомної реєстрацію. У звязку з цим відмова від застосування умов колективних договорів, угод, які не пройшли процедуру повідомної реєстрації, є незаконною. У звязку з чим судові органів, органи державного контролю за дотриманням трудового законодавства не можуть відмовити в застосуванні умов угод, колдоговорів, які не пройшли повідомну реєстрацію. Разом з тим названі органи державної влади можуть порушити адміністративне провадження стосовно представників роботодавця, що не виконали обовязок у напрямку колективного договору, угоди до органу з праці для повідомної реєстрації.

Сторони колективного договору, угоди також здійснюють контроль за їх виконанням. Сторони можуть вимагати виконання умов колективного договору, угоди. Представники працівників можуть використовувати для цієї цілі встановлені законодавством процедури для вирішення індивідуальних трудових спорів та врегулювання колективних трудових спорів. Виконання умов колдоговору, угоди сторони можуть також вимагати шляхом звернення до органи державної інспекції праці, повноважні представники якої має право видати припис, що зобовязує роботодавця виконати умови колективного договору або угоди.

Сторони можуть вимагати від органів по праці або в судовому порядок визнання недійсними умов колективних договорів, угод, які погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством, а також прийнятих без участі повноважних представників сторін. Сторони можуть вимагати від державних органів контролю за дотриманням трудового законодавства в судовому порядку зізнання

недіючими умов колективного договору, угоди, що суперечать законодавству або вищестоящому по юридичній силі договору про працю. Визнання умови колективного договору, угоди не чинним означає, що умова не таке може застосовуватися з часу вступу в законну силу судового рішення або розпорядження органа державного нагляду за дотриманням трудового законодавства.

Контроль за виконанням умов колективного договору, угоди можуть здійснювати окремі працівники, які по відношенню до яких застосовуються дані договори про працю. Зокрема, конкретний працівник має право вимагати від органу державного контролю за дотриманням трудового законодавства або в судовому порядку надання пільг і переваг, встановлених колективним договором, угодою. Встановлені при розгляді подібних заяв факти не вимагають нового доказування при вирішенні заяв інших працівників щодо застосування по відношенню до них умов колективного договору, угоди. Конкретний працівник, по відношенню до якого застосовані колективний договір, угода, може в судовому порядку вимагати визнання умов колективного договору, угоди недійсними і (або) нечинними. При задоволенні заяви працівника визнані судом недійсними або нечинними умови колективного договору, угоду не можуть бути застосовані і по відношенню до інших працівникам, на яких поширює свою дію колективний договір, угода, оскаржені в судовому порядку.

Таким чином, для здійснення контролю за утриманням і виконанням умов колективного договору, угоди конкретними працівниками необхідно довести їх застосування по відношенню до них.

У свою чергу сторони колективного договору, угоди при здійсненні контролю за утриманням і виконанням колективного договору, угоди мають доводити застосування або неналежне застосування що містяться в них умов, так як вони можуть виступати на захист невизначеного кола осіб. Наприклад, вимагати підвищення заробітної плати на підставі колективного договору, угоди всім працівникам організації, регіону, що галузі, визнання недійсним умови колдоговору, угоди, яка у разі його застосування може створювати перешкоди для реалізації трудових прав працівників.

Органи з праці можуть здійснювати контроль за вмістом колективного договору, угоди тільки після його отримання від представників роботодавця (роботодавців) для повідомної реєстрації.

Органи державного контролю за дотриманням трудового законодавства і суд можуть контролювати утримання та виконання договорів та колективних угод після звернення до них повноважних представників сторін, роботодавців, працівників, по відношенню до яких застосовуються колективний договір, угоду.

задачи и функции философии


Навігація по сайту Розділи сайту