к механизмам партиципаторной демократии относятся

Система галузі трудового права

Проведення систематизації передбачає приведення норм трудового права в певну внутрішньо узгодженої послідовності. Приведення норм трудового права в систему означає їх розподіл по інститутах, які мають самостійний предмет правового регулювання. У рамках інституту можуть бути знайдені й особливі способи правового регулювання. Інститути, що мають у своєму змісті загальні норми, що складають Загальну частину галузі трудове право. Інститути Особливої частини мають спеціальний предмет правового регулювання. В даний час прийнятий ТК РФ, зміст якого дозволяє виділити Загальну і Особливу частини, а також окремі інститути правових норм, що входять в ці частини.

Загальна частина включає в себе наступні інститути:

1.  &nbsp Основні початку трудового законодавства.

2. Трудові відносини.

3. Соціальне партнерство, колективні договори і угоди.

Норми перелічених інститутів носять загальний характер, і тому можуть бути застосовані в конкретній ситуації поряд з нормами Особливої частини.

Норми першого інституту визначають цілі і завдання правового регулювання, а також принципи регламентації відносин, що входять в предмет трудового права. У нормах перший інституту Загальної частини перераховані основні нормативні правові акти, що регулюють відносини, що становлять предмет трудового права, визначено співвідношення цих актів між собою, регламентовано застосування зазначених актів у часі, просторі і по колу осіб, дані правила обчислення строків у трудовому праві. Очевидно, що перераховані норми мають загальний характер, оскільки поряд з нормами Особливої частини вони можуть бути застосовані в кожній конкретній ситуації.

Норми другу інституту Загальної частини визначають правосубєктність учасників трудових відносин, їх основні права і обовязки, тобто встановлюють загальні критерії правового статусу субєктів трудового відношення. Дані норми також мають загальний характер, оскільки підлягають застосуванню поряд з відповідними ситуації, що виникла нормами Особливої частини.

Третій інститут Особливої частини має у своєму змісті норми, що визначають загальний порядок ведення колективних переговорів і консультацій між представниками роботодавців і працівників, вони визначають критерії представництва, а також правила укладання колективних договорів і угод. Ведення колективних переговорів та консультацій, укладення колективних договорів і угод не може відбуватися у відриві від вирішення конкретних питань, врегульованих нормами Особливої частини. У звязку з чим норми третього інституту мають загальний характер і підлягають застосуванню поряд з нормами Особливої частини.

В Особливу частину галузі трудове право входять такі правові інститути:

1.  &nbsp Зайнятість та працевлаштування.

2. Трудовий договір.

3. Робочий час.

4. Час відпочинку.

5. Оплата і нормування праці.

6. Гарантії і компенсації.

7. Трудовий розпорядок, дисципліна праці.

8. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників.

. Охорона праці.

10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

11. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.

12. Державний і громадський контроль за дотриманням норм трудового права.

13. Самозахист трудових прав.

14. Індивідуальні трудові спори.

15. Колективні трудові спори.

Перераховані інститути Особливої частини мають самостійний предмет правового регулювання, який повязаний з вирішенням певних завдань. Слід зауважити, що в ТК РФ в кожному інституті Особливої частини є глава, присвячена загальним положенням. Норми таких глав носять загальний характер по відношенню до норм, що містяться в інших розділах інституту. Загальні норми інституту застосовуються при врегулюванні конкретних ситуацій поряд з нормами, покликаними регламентувати спеціальні питання.

При визначенні співвідношення між нормами Загальної частини та нормами Особливої частини, у тому числі мають загальний характер, необхідно мати на увазі, що загальні норми застосовуються в пріоритетному порядку. Хоча в нормах Особливої частини можуть бути встановлені більш пільгові для працівників правила в порівнянні з наявними в Загальній частині. Тоді як обмеження трудових прав працівників, гарантованих нормами Загальної частини, можливо тільки федеральним законом з дотриманням вимог ст. 55 Конституції РФ та ст. 5 ТК РФ. Подібні обмеження можуть бути проведені лише з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоровя, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Відповідно до ч. 9 ст. 5 ТК РФ такі обмеження можуть вступити в дію лише після внесення до нього відповідних змін.

У свою чергу і загальні норми інститутів Особливої частини мають пріоритет у застосуванні перед спеціальними нормами. Хоча і в спеціальних нормах можуть бути встановлені додаткові в порівнянні з загальними нормами пільги та переваги для працівників. Обмеження трудових прав, гарантованих загальними нормами Особливої частини, може мати місце шляхом прийняття федерального закону з дотриманням вимог ст. 55 Конституції РФ та внесення відповідних змін до ТК РФ.

обьективный идеализм платона