дайте характеристику основных типов политических процессов

Предмет трудового права

У ст. 1 ТК РФ визначені завдання трудового законодавства. До їх числа віднесено правове регулювання трудових та інших безпосередньо повязаних з ними відносин. У тексті названої статті термін "трудові відносини" вживається у вузькому сенсі. Отже, у ст. 1 ТК РФ названі відносини, які входять в предмет галузі трудове право. До числа таких відносин віднесені:

1.  &nbsp Відносини з організації праці та управління працею.

2. Відносини з працевлаштування в даного роботодавця.

3. Відносини по професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації
працівників безпосередньо у даного роботодавця.

4. Відносини з соціального партнерства, ведення колективних переговорів, укладання
колективних договорів і угод.

5. Відносини щодо участі працівників та професійних спілок у встановленні умов
праці та застосуванні трудового законодавства у передбачених законом випадках.

6. Відносини щодо матеріальної відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці.

7. Відносини з нагляду і контролю (у тому числі профспілковому контролю) за дотриманням
трудового законодавства, включаючи законодавство про охорону праці.

8. Відносини з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів.

. Трудові відносини у вузькому розумінні.

У ст. 1 ТК РФ дано не вичерпний перелік відносин, що складають предмет трудового права. Зокрема, в ній не зазначено безпосередньо трудові відносини, про які йдеться у другому розділі першого розділу Трудового кодексу РФ (ТК РФ). Крім того, норми трудового права можуть бути застосовані за аналогією і до інших відносин. Це правило закріплено в Цивільному процесуальному кодексі, яким регламентується процес реалізації норм трудового права.

Перераховані відносини відображають самостійність предмета галузі трудове право. Сказане в першу чергу відноситься до трудових відносин, що виникають у звязку з виконанням працівником функціональних обовязків, визначених роботодавцем. До іншим відносинам з праці норми трудового права можуть застосовуватися за аналогією.

Відносини з організації праці та управління працею можуть виникати і при виконанні обовязків військової служби. У предмет трудового права вони не входять. Хоча і до них норми трудового права можуть бути застосовані за аналогією. Відмінною особливістю відносин з організації праці та управління працею, що включаються в предмет трудового права, є видання роботодавцем актів з регламентації і підтримання порядку при виконанні працівниками функціональних обовязків, визначених самим роботодавцем.

Норми трудового права покликані регулювати і відносини з працевлаштування у конкретного роботодавця. Людина може тривалий час займатися пошуком роботи, тобто перебувати в процесі працевлаштування. Однак у предмет трудового права відносини з працевлаштування включаються лише тоді, коли визначається конкретний роботодавець, з яким працівник намагається укласти трудовий договір.

Відносини по професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації входять в предмет трудового права за умови участі в них роботодавця. Причому участь роботодавця у цих відносинах може бути різним. Приміром, роботодавець може оплатити навчання працівника, отримавши таким чином потрібних йому спеціалістів.

У предмет трудового права входять і відносини з укладання колективних договорів та угод, які покликані регулювати відносини, що виникають у звязку з трудовою діяльністю працівників. Тому колективні договори і угоди є актами, що мають у своєму змісті норми трудового права. Укладенню колективних договорів і угод передує ведення колективних переговорів, що виникають при цьому відносини також входять в предмет трудового права. Колективні переговори і консультації можуть проводитися і для вирішення інших питань, повязаних з виконанням працівниками функціональних обовязків, визначених роботодавцем. Відносини по їх відання також включаються в предмет трудового права.

Працівники, їх представники можуть брати участь у встановленні роботодавцями умов праці та застосування трудового законодавства. Відносини, що виникають при такому участі, також входять в предмет трудового права.

Відносини з відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцем працівнику у звязку з виконанням певних функціональних обовязків, також включаються в предмет трудового права. Заподіяна з вини працівника збиток, що виник у звязку з виконанням певних роботодавцем функціональних обовязків, відшкодовується за встановленими трудовим законодавством правилам.

Що виникають при веденні державного та громадського контролю за дотриманням трудового законодавства відносини складають предмет трудового права.

Відносини з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів також базуються на нормах трудового права. Однак значна частина трудових спорів віднесено до компетенції суду. У звязку з чим виникає конкуренція норм трудового та цивільного процесуального права. Подібні колізії повинні отримувати дозвіл на користь інтересів працівника.

Таким чином, розглянуті відносини визначають самостійність предмета галузі трудове право.

философия просвещения


Навігація по сайту Розділи сайту