дайте характеристику основных типов политических процессов

Предмет трудового права

У ст. 1 ТК РФ визначені завдання трудового законодавства. До їх числа віднесено правове регулювання трудових та інших безпосередньо повязаних з ними відносин. У тексті названої статті термін "трудові відносини" вживається у вузькому сенсі. Отже, у ст. 1 ТК РФ названі відносини, які входять в предмет галузі трудове право. До числа таких відносин віднесені:

1.  &nbsp Відносини з організації праці та управління працею.

2. Відносини з працевлаштування в даного роботодавця.

3. Відносини по професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації
працівників безпосередньо у даного роботодавця.

4. Відносини з соціального партнерства, ведення колективних переговорів, укладання
колективних договорів і угод.

5. Відносини щодо участі працівників та професійних спілок у встановленні умов
праці та застосуванні трудового законодавства у передбачених законом випадках.

6. Відносини щодо матеріальної відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці.

7. Відносини з нагляду і контролю (у тому числі профспілковому контролю) за дотриманням
трудового законодавства, включаючи законодавство про охорону праці.

8. Відносини з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів.

. Трудові відносини у вузькому розумінні.

У ст. 1 ТК РФ дано не вичерпний перелік відносин, що складають предмет трудового права. Зокрема, в ній не зазначено безпосередньо трудові відносини, про які йдеться у другому розділі першого розділу Трудового кодексу РФ (ТК РФ). Крім того, норми трудового права можуть бути застосовані за аналогією і до інших відносин. Це правило закріплено в Цивільному процесуальному кодексі, яким регламентується процес реалізації норм трудового права.

Перераховані відносини відображають самостійність предмета галузі трудове право. Сказане в першу чергу відноситься до трудових відносин, що виникають у звязку з виконанням працівником функціональних обовязків, визначених роботодавцем. До іншим відносинам з праці норми трудового права можуть застосовуватися за аналогією.

Відносини з організації праці та управління працею можуть виникати і при виконанні обовязків військової служби. У предмет трудового права вони не входять. Хоча і до них норми трудового права можуть бути застосовані за аналогією. Відмінною особливістю відносин з організації праці та управління працею, що включаються в предмет трудового права, є видання роботодавцем актів з регламентації і підтримання порядку при виконанні працівниками функціональних обовязків, визначених самим роботодавцем.

Норми трудового права покликані регулювати і відносини з працевлаштування у конкретного роботодавця. Людина може тривалий час займатися пошуком роботи, тобто перебувати в процесі працевлаштування. Однак у предмет трудового права відносини з працевлаштування включаються лише тоді, коли визначається конкретний роботодавець, з яким працівник намагається укласти трудовий договір.

Відносини по професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації входять в предмет трудового права за умови участі в них роботодавця. Причому участь роботодавця у цих відносинах може бути різним. Приміром, роботодавець може оплатити навчання працівника, отримавши таким чином потрібних йому спеціалістів.

У предмет трудового права входять і відносини з укладання колективних договорів та угод, які покликані регулювати відносини, що виникають у звязку з трудовою діяльністю працівників. Тому колективні договори і угоди є актами, що мають у своєму змісті норми трудового права. Укладенню колективних договорів і угод передує ведення колективних переговорів, що виникають при цьому відносини також входять в предмет трудового права. Колективні переговори і консультації можуть проводитися і для вирішення інших питань, повязаних з виконанням працівниками функціональних обовязків, визначених роботодавцем. Відносини по їх відання також включаються в предмет трудового права.

Працівники, їх представники можуть брати участь у встановленні роботодавцями умов праці та застосування трудового законодавства. Відносини, що виникають при такому участі, також входять в предмет трудового права.

Відносини з відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцем працівнику у звязку з виконанням певних функціональних обовязків, також включаються в предмет трудового права. Заподіяна з вини працівника збиток, що виник у звязку з виконанням певних роботодавцем функціональних обовязків, відшкодовується за встановленими трудовим законодавством правилам.

Що виникають при веденні державного та громадського контролю за дотриманням трудового законодавства відносини складають предмет трудового права.

Відносини з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів також базуються на нормах трудового права. Однак значна частина трудових спорів віднесено до компетенції суду. У звязку з чим виникає конкуренція норм трудового та цивільного процесуального права. Подібні колізії повинні отримувати дозвіл на користь інтересів працівника.

Таким чином, розглянуті відносини визначають самостійність предмета галузі трудове право.

философия просвещения