Головна Трудове Поняття, предмет, метод і система трудового права

Поняття, предмет, метод і система трудового права

Функції трудового права

Цілі і завдання трудового законодавства

Предмет, методи і система науки трудового права

Співвідношення трудового права з іншими суміжними галузями (цивільним, адміністративним, підприємницьким і правом соціального забезпечення)

Юридично значущі обставини в трудовому праві

Сфера дії норм трудового права

Система галузі трудового права

Метод трудового права

Предмет трудового права

Поняття трудового права як галузі права

Регулювання праці на різних етапах суспільного розвитку

Поняття права на працю в його історичному розвитку