Головна Правоохороні органі Правосуддя та його демократичні засади Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист
социал демократия

Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист

Як принцип правосуддя (в широкому сенсі) це право спирається на конституційні норми і конкретизується ст. 16 КПК. У ч. 1 ст. 48 Конституції РФ кожному гарантується право на одержання кваліфікованої юридичної допомоги, у тому числі і безкоштовною, у випадках, встановлених законом. Відповідно до ч. 2 цієї ж статті кожен затриманий, ув'язнений під варту, обвинувачений у скоєнні злочину має право користуватися допомогою адвоката (захисника) з моменту відповідно затримання, взяття під варту або пред'явлення обвинувачення.

Серед проявів дії принципу забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист слід назвати:

наділення зазначених осіб комплексом таких прав, реалізація яких дозволила б ним самим ефективно захищати свої права і законні інтереси «всіма способами, не забороненими законом» (ч. 2 ст. 45 Конституції) 1, в тому числі право знати, у чому їх звинувачують, давати показання та пояснення, заявляти відводи, знайомитися з доказами, оскаржити дії посадових осіб, що ведуть розслідування або підтримують обвинувачення, оскаржити вирок і ін;

обов'язок посадових осіб, що ведуть дізнання, слідчих, прокурорів і суддів роз'яснювати учасникам процесу їх права та забезпечувати підозрюваним, обвинуваченим або підсудним можливість здійснення цих прав. Захист останніх не вважається лише їхньою особистою справою. Якщо підсудний висловив, наприклад, бажання мати захисника, то суд зобов'язаний надати його, направивши виклик в юридичну консультацію. У тих випадках, коли підсудний відмовляється давати свідчення, він також реалізує своє право на захист і суд зобов'язаний вжити всіх заходів для всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи: допитати всіх можливих свідків, призначити у разі потреби експертизу і т.д. Відповідно до ст. 73 КПК при провадженні у кримінальній справі підлягають доказуванню не тільки подія злочину, винність особи в його вчиненні та тощо, а й обставини, що виключають злочинність і караність діяння, що пом'якшують і обтяжують покарання, - а також ті, які можуть послужити підставою для звільнення від кримінальної відповідальності і покарання;

допуск захисника на ранніх етапах ведення справи. Новим КПК встановлено, що участь захисника є обов'язковим в усіх кримінальних справах, за винятком випадків, коли підозрюваний, обвинувачений в письмовій формі відмовився від захисника (ст. 51, 52 КПК). Захисник може бути запрошений

будь-якою особою за дорученням або за згодою підозрюваного, обвинуваченого з моменту початку здійснення процесуального примусу або слідчих дій, які зачіпають права і свободи особи, підозрюваної у вчиненні злочину (наприклад, обшук такої особи, його огляд, впізнання); винесення постанови про притягнення особи в якості обвинуваченого або порушення відносно нього кримінальної справи; фактичного затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; оголошення особі, підозрюваного у вчиненні злочину, постанови про призначення судово-псіхіатрічес-кой експертизи.

У справах приватного обвинувачення, які порушуються шляхом подання потерпілим скарги до суду, особа, яка обвинувачується у вчиненні злочину, може користуватися допомогою захисника з моменту прийняття суддею скарги до свого провадження (ст. 318 КПК). Яка виступає в якості захисника особі (їм частіше за все буває адвокат) закон також надає широке коло повноважень, які дозволяють йому активно відстоювати права і законні інтереси довірителя (ст. 53 УПК, докладніше див гол. 19 підручника);

обов'язкову участь адвоката у передбачених законом випадках (ст. 51 КПК), що забезпечується посадовими особами, які здійснюють провадження у кримінальній справі (ч. 3 ст. 16 КПК) та інші заходи.

У разі участі в кримінальній справі захисника за призначенням (ч. 3 ст. 51 КПК) суд одночасно з постановою вироку виносить ухвалу або постанову про розмір винагороди, що підлягає виплаті за надання юридичної допомоги.

Значення даного принципу в зазначених та інших проявах полягає в тому, що його реалізація забезпечує охорону законних прав та інтересів громадян, у сукупності з іншими принципами сприяє, в кінцевому підсумку, винесенню законного, обгрунтованого і справедливого рішення.

второй закон диалектики


Навігація по сайту Розділи сайту