Головна Правоохороні органі Правосуддя та його демократичні засади
структура политической власти

Правосуддя та його демократичні засади

Поняття судової влади, її співвідношення з іншими гілками державної влади. Поділ влади

Ознаки судової влади

Органи, що здійснюють судову владу. Суд - орган судової влади

Правосуддя та його відмінні властивості

Демократичні основи (принципи) правосуддя: їх поняття, природа і система

Принцип законності у сфері правосуддя

Забезпечення прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя

Здійснення правосуддя тільки судом

Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки Конституції РФ і федеральному закону

Відкрите розгляд справ у всіх судах; гласність судочинства

Принцип забезпечення кожному судового захисту прав і свобод

Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист

Принцип презумпції невинуватості

Принцип здійснення правосуддя на засадах рівності всіх перед законом і судом

Принцип змагальності та рівноправність сторін

Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя

Національна мова судочинства

кант этика долга


Навігація по сайту Розділи сайту