Головна Міжнародне Право міжнародної відповідальності Елементи міжнародно-протиправного діяння
ресурсы власти это

Елементи міжнародно-протиправного діяння

Елементами міжнародно-протиправного діяння є:

а) поведінку, яка згідно з міжнародним правом присвоюється даному суб'єкту міжнародного права, тобто вважається їм досконалим;

б) поведінка, що являє собою порушення даним суб'єктом що лежить на ньому зобов'язання за міжнародним правом.

Ці два елементи утворюють протиправне діяння. Наведені положення знайшли визнання в міжнародній практиці, включаючи судову. У рішенні Постійної палати міжнародного правосуддя у справі про фосфатах в Марокко виникнення міжнародної відповідальності було пов'язано з наявністю "діяння, присвоюється державі і кваліфікується як що суперечить закріпленому (м) в договорі права (ам) іншої держави". У рішеннях Міжнародного суду у справах, порушених Югославією щодо країн НАТО, які вчинили на нього озброєний напад, міститься однакова формулювання: "Незалежно від того, визнають чи не визнають держави юрисдикцію Суду, вони за всіх умов є відповідальними за привласнюються ним діяння, які порушують міжнародне право ". Відповідні положення закріплені в статтях про відповідальність держав.

Привласнюється суб'єкту діяння може являти собою як дію, так і бездіяльність. Якщо звернутися до міжнародної судової практики, то виявиться, що випадки посилань на бездіяльність настільки ж часті, як і посилання на дію. Так, у рішенні у справі про дипломатичному і консульському персоналі США в Тегерані Міжнародний суд визначив, що Ірану відповідальність виникла у зв'язку з його бездіяльністю влади, яка "не вжили відповідних заходів" в обставинах, коли існувала явна потреба у їх прийнятті.

Держава, а також і міжнародна організація, що є єдиним суб'єктом міжнародного права. Йому як цілому належать права, і в цій же якості вона несе міжнародну відповідальність. Проте реально, як і всяка юридична особа, що вони можуть діяти лише через свої органи. Ще Постійна палата міжнародного правосуддя відзначала, що "держави можуть діяти тільки за допомогою або через своїх агентів чи представників".

У зв'язку з цим виникає питання про визначення того, які особи повинні вважатися такими, що діють від імені держави або міжнародної організації. Відповідь на це питання дає в першу чергу внутрішнє право суб'єктів, а має значення і міжнародне право, яке, зокрема, визначає, які органи офіційно представляють державу і міжнародної організації у міжнародних відносинах.

формы общественного сознания таблица


Навігація по сайту Розділи сайту