либерализм в политике

Міжнародні засоби

Держава, що порушує норми міжнародного гуманітарного права, несе міжнародно-правову відповідальність. У зв'язку з цим можуть застосовуватися передбачені міжнародним правом санкції та контрзаходи. Слід, однак, враховувати, що застосування такої важливої контрзаходи, як репресалії, в даному випадку обмежена. Неправомірним репресалії стосовно всіх категорій жертв війни. Менш визначено питання про допустимість застосування заборонених методів і засобів ведення війни у відповідь на їх застосування супротивником.

Держава, відмовляється притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які порушили норми міжнародного гуманітарного права і перебувають в його юрисдикції, порушує свої зобов'язання за міжнародним правом, і до нього можуть бути застосовані відповідні заходи впливу.

Відомо, що Статути Нюрнберзького і Токійського військових трибуналів передбачили відповідальність за військові злочини і злочини проти людяності. Більш докладно відповідні злочини визначені в Статуті Міжнародного кримінального суду, а також у Статуті Трибуналу для Югославії. Вони розділені на дві основні категорії:

а) серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 р. (тобто права Женеви);

б) порушення законів і звичаїв війни (тобто права Гааги).

Для конфліктів неміжнародного характеру особливий інтерес представляє Статут Трибуналу для Руанди. Статут визначив наступний перелік злочинів у такого роду конфлікти, підкресливши, що він не є вичерпним (ст. 4): злочини проти життя, фізичного і психічного здоров'я, включаючи катування, заподіяння каліцтва, тілесні покарання; колективні покарання; взяття заручників; тероризм; грубе порушення людської гідності, зокрема згвалтування, примус до заняття проституцією тощо; грабіж; винесення вироків та їх виконання без попереднього розгляду справи законним судом; погрози вчинити будь-яке з перерахованих дій.

Важко сперечатися з тим, що міжнародне гуманітарне право поки недостатньо ефективно. Слід водночас враховувати, наскільки складні відносини воно покликане регулювати. Тому навіть невеликий прогрес означає обмеження значних лих. Поступово складається положення, при якому кожен учасник битви починає відчувати, що за вчинені злочини він реально може понести покарання. Що ж стосується держав, то їм стало складніше йти від негативних наслідків порушення міжнародного гуманітарного права.

Цьому сприяє і поступове вдосконалення міжнародного механізму забезпечення норм міжнародного гуманітарного права. Перший Додатковий протокол 1977 передбачає створення міжнародної комісії з встановлення фактів, що покликана встановлювати випадки серйозних порушень гуманітарного права. Для створення такої комісії потрібно згоду й іншої сторони. Потерпіла сторона може звернутися з проханням до МКЧХ з тим, щоб той впливав на державу - порушника гуманітарного права. Нарешті, можна звернутися і в ООН.

У рішенні у справі "Нікарагуа проти США" Міжнародний суд встановив Загальновизнання принципів міжнародного гуманітарного права, їх загальнообов'язковості. Ці принципи захищають не інтереси тієї чи іншої сторони в конфлікті, а загальнолюдські цінності. Тому вони покладають обов'язок сприяти їх дотриманню на кожна держава. Перший Додатковий протокол 1977 зобов'язує держави вживати заходів як спільно, так і індивідуально, а також у співпраці з ООН (ст. 89). В результаті будь-яка третя держава має право вживати заходів впливу стосовно держави, серйозно порушує гуманітарне право.

примеры религиозного мировоззрения


Навігація по сайту Розділи сайту