идеи консерватизма

Військовополонені

Основні норми про режим військового полону містяться в III Женевської конвенції 1949 р., а також у першому Додатковій протоколі 1977 (ст. ст. 43 - 47).

Статус військовополонених законним надається учасникам військових битв, іменованих комбатантами. Коло їх був порівняно вузьке. Згадаймо, що в середні століття лише лицар мав право застосовувати зброю, інші могли розраховувати тільки на роль вояка. Не тільки застосування зброї, але і володіння їм простими смертними жорстоко каралося. Причини такого стану не вимагають пояснень. Поступово армія ставала все більш масовою, зростало число допоміжного персоналу. У війну втягувалось все більше число осіб цивільного населення, яке повсталого населення, ополченців, рухи опору, партизанів. Гуманітарний право поступово легалізував ці сили, одночасно обмежуючи їх певними умовами.

На відміну від минулого коло осіб, котрим надається статус військовополонених, визначено досить широко. До них віднесені особи зі складу регулярних збройних сил, члени військових або добровольчих загонів, що входять до складу таких сил, а також поліцейських сил, рухи опору, цивільних допоміжних сил, доданих військам, включаючи прокурорів, суддів, журналістів, священиків.

Умовами законності участі всіх цих осіб у військових діях є підпорядкування командуванню, що несе відповідальність за їхні дії, підпорядкування внутрішньої дисциплінарної систему, яка, крім усього іншого, покликана забезпечувати дотримання норм гуманітарного права.

Одна з найбільш складних проблем у цій області - відділення законних учасників воєнних дій від незаконні. Додатковий протокол 1977 знизив вимоги до загонів опору. Вони повинні відкрито носить зброю лише під час військових дій і на очах у ворога. За загальним правилом вони повинні мати відзнаки. У ході обговорення цих положень ряд держав висловили думку, що загони опору відкривають шлях збройного бандитизму і терористам, що прикривається маскою руху опору. У певній мірі цьому перешкоджає вимога дотримуватися норм гуманітарного права. І все ж проблема залишається.

Таким чином, розвиток гуманітарного права йшло по лінії розширення кола законних учасників військових дій, яких він бере під захист. В результаті значною мірою змінився зміст поняття комбатанта, тобто особи, яка має право безпосередньо брати участь у військових діях. Раніше до цієї категорії належав лише бойовий склад регулярної армії.

Особа зі складу збройних сил не може претендувати на статус військовополоненого у разі захоплення під час заняття шпигунством. Така особа підлягає суду військового трибуналу. Але якщо воно було захоплене після виконання завдання і приєднання до своїх військ, то на нього поширюється режим військового полону. Шпигунство в даному випадку означає збір на території супротивника інформації військового значення особою зі складу збройних сил країни, що перебуває в конфлікті, який здійснюється таємно або обманними методами. Від шпигунів слід відрізняти військових розвідників, які збирають інформацію у форменому одязі своїх збройних сил. У разі захоплення противником вони користуються правами військовополонених.

Не мають статусу комбатанта і не можуть розраховувати на режим військовополонених найманці. Найманець - це особа, завербована для використання в збройному конфлікті, фактично бере участь у військових діях з метою отримання матеріальної винагороди. При цьому воно не повинно бути громадянином країни, що перебуває в конфлікті, і постійно проживати на її території. Воно не входить до складу збройних сил сторони в конфлікті. Сказане дає можливість відрізняти від найманців осіб, що беруть участь в конфлікті не за матеріальним, а з інших міркувань (політичне співчуття, спільність ідеології, релігії).

Найманство являє собою серйозну небезпеку, особливо для невеликих держав, що розвиваються. У 1989 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Конвенція визнала найманство серйозним злочином, що зачіпають інтереси всіх держав, і зобов'язала учасників або зраджувати винних суду, або видавати.

Генеральна Асамблея ООН регулярно приймає резолюції, що засуджують держави, що допускають вербування, фінансування, навчання, транзит та використання найманців з метою повалення урядів інших держав. Уряду призиваються до прийняття відповідних заходів, включаючи законодавчі. Найманство присвячена ст. 359 КК РФ.

З моменту взяття в полон відповідальність за військовополонених несе захопила їхня держава, а не окремі командири, що, зрозуміло, не виключає кримінальної відповідальності останніх за злочини проти військовополонених. Військовополонений не злочинець, а солдат, що виконував свій обов'язок. Його ізоляція пояснюється виключно військовою необхідністю. З військовополоненими слід звертатися гуманно. Будь-яка незаконна дія або бездіяльність, що призвело до смерті або завдало серйозної шкоди здоров'ю полоненого, є злочином.

Заборонені медичні експерименти на полонених. Має бути забезпечений захист від місцевого населення і залякування. Особливо відзначу, що відносно полонених репресії також заборонені. Незважаючи на вкрай жорстоке поводження Німеччини з радянськими полоненими в роки Великої Вітчизняної війни, Радянський уряд не застосовувало репресалій щодо німецьких полонених.

Полонені повинні якомога швидше евакуюватися із зони бою. Полонений зобов'язаний повідомити тільки прізвище, ім'я, звання, дату народження і військовий номер. Відповіді на інші питання можуть бути дані добровільно.

Табори полонених не повинні розміщуватися так, щоб запобігати обстріл військових об'єктів. Вони розташовуються в достатньо безпечному місці на суші. Порушенням цього правила стало розміщення великої кількості аргентинських полонених на борту військових транспортних кораблів Великобританії під час конфлікту в 1982 р.

Табори повинні знаходитися під управлінням офіцерів дійсної служби. Полонені мають свого представника, який спостерігає за умовами їх життя і підтримує зв'язок з адміністрацією табору. Полонені забезпечуються необхідною одягом, харчуванням, медичним обслуговуванням.

Рядові полонені можуть залучатися до роботи з урахуванням їх фізичного стану. Офіцери беруть участь лише в керівництві такими роботами. Виконана робота оплачується відповідним чином. Виключається робота військового характеру. Слід, однак, враховувати, що в умовах військової економіки майже всі види робіт мають значення для війни. Участь у небезпечних для здоров'я роботах може мати місце тільки на добровільних засадах.

Дозволяється листування із зовнішнім світом. Полонені зберігають правосуб'єктність і можуть передавати юридичні документи через полон їх забрали держава або через такі установи, як Комітет Червоного Хреста. Дозволяється одержання посилок допомоги, що надходять від Червоного Хреста.

Передбачена можливість призначення держави-покровительки з числа нейтральних держав для спостереження за повагою прав полонених. Однак такі випадки рідкісні. Відповідні функції можуть здійснюватися МКЧХ. Під час конфлікту в Перській затоці 1990 - 1991 рр.. Президент Комітету Червоного Хреста заявив протест проти відмови Іраку допустити його представників до табору полонених зі складу військ коаліції.

Полонені підпорядковані законам і положенням, що діють в армії полон їх забрали держави. За скоєні злочини вони відповідають за цими законами. Невдалий втечу тягне за собою лише дисциплінарну відповідальність. Знову потрапив в полон після вдалого втечі не повинен піддаватися покаранню.

Після припинення військових дій полонені підлягають якнайшвидшої репатріації. Ще до цього слід репатріювати поранених і хворих. За одужання вони не можуть використовуватися в даному конфлікті. Полонені, підозрювані у скоєнні злочинів, включаючи військові, можуть затримуватися до суду.

классификация глобальных проблем таблица


Навігація по сайту Розділи сайту