признаком политики неолиберализма является

Дія в часі

Правові наслідки початку збройного конфлікту. Військові дії між державами не повинні починатися без попередньої і недвозначного попередження, має форму мотивованого оголошення війни або ультиматуму з умовним оголошенням війни. Однак оголошення війни не робить незаконний війну законною. Як відомо, прийняте Генеральною Асамблеєю ООН в 1974 р. визначення агресії кваліфікує певні дії як акти агресії "незалежно від оголошення війни" (ст. .

Оголошення війни вносить суттєві зміни у правовідносини учасників конфлікту. Ці зміни настають навіть в тому випадку, якщо військові дії не ведуться.

Так, в останні роки Другої світової війни ряд латиноамериканських країн оголосили війну Німеччині, але участі у військових діях не брали. Проте їх правове становище в принципі було таким самим, як і становище держав, які брали участь у воєнних діях.

У наш час збройні конфлікти відбуваються без офіційного визнання стан війни. З числа останніх можна вказати на англо-аргентинський озброєний конфлікт 1982 р. по приводу Фолклендських островів і агресію Іраку проти Кувейту в 1990 р.

Оголошення війни відноситься до прерогатив вищих органів державної влади. Згідно з Конституцією США оголошення війни віднесене до компетенції Конгресу. Проте виконавча влада не раз порушувала це положення, ведучи воєнні дії без оголошення війни, що був, зокрема, констатовано і Міжнародним судом в рішенні по справі "Нікарагуа проти США".

Конституція РФ віднесла вирішення питань війни і миру до компетенції Федеральних Зборів (с. "е" ст. 106). Загальна норма уточнена Законом України "Про оборону" 1996 р. (далі - Закон про оборону), відповідно до якого Президент РФ "в разі агресії або безпосередньої загрози агресії проти Російської Федерації, виникнення збройних конфліктів, спрямованих проти Російської Федерації ... віддає наказ Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Російської Федерації про ведення військових дій "(п. ст 4. 4).

З цього випливає, що наказ про ведення військових дій може бути відданий тільки, під-перше, у разі агресії, тобто у разі нападу іншого держави, і по-друге, у випадку збройного конфлікту, спрямованого проти Російської Федерації. Є підстави вважати, що другий випадок охоплює і конфлікти неміжнародного характеру. Сказане підтверджується і п. 2 ст. 10 Закону про оборону, за яким Збройні Сили РФ "призначене для відбиття агресії, спрямованої проти Російської Федерації, ДЛЯ збройного захисту цілісності та недоторканності території Російської Федерації" (виділено мною. - І.Л.).

Правові наслідки оголошення війни зводяться в основному до наступного:

1) припиняються мирні відносини, перериваються дипломатичні та консульські відносини; дипломатичний та консульський персонал озивається;

+2) Політичні, економічні та інші договори, що розраховані на мирні відносини, припиняються чи призупиняються. Багатосторонні угоди загального характеру припиняють дію на період війни; починається застосування договорів, спеціально укладених на випадок війни. Особливість таких договорів в тому, що вони не можуть бути денонсовані під час збройного конфлікту;

3) встановлюється особливий режим для громадян противника. Вони можуть залишити територію воюючого держави у тому випадку, якщо їх виїзд не суперечить інтересам цієї держави (ст. 35 IV Женевської конвенції). До них може бути застосовано спеціальний режим аж до інтернування або примусового поселення в певному місці (ст. ст. 41 і 42 IV Женевської конвенції);

4) майно, що належить ворожому державі, конфіскується, за винятком майна дипломатичних і консульських представництв. Майно ворожих громадян зберігає свій статус.

У випадку збройного конфлікту, що учасники не визнають війною, справу ускладнюється. У таких випадках можуть зберігатися дипломатичні та консульські відносини а також договори. Проте озброєний конфлікт не може не впливати на всю систему зв'язків залучених до нього держав, включаючи зв'язку з участю фізичних і юридичних осіб (торгівля, транспорт, фінанси, страхування тощо).

Ці проблеми поки що не урегульовані правом.

При їхньому вирішенні досить часто посилаються на рішення британського Суду Королівської лави 1937 р. по справі Кавасакі. Британська судноплавна компанія віддала японській фірмі в оренду судно за умови, що у випадку виникнення війни за участю Японії контракт розривається. Після вторгнення Японії до Маньчжурії британська компанія заявила про розірвання контракту. Японська сторона оскаржила це дію у британському суд, посилаючись на те, що Японія не знаходиться у стані війни із Китаєм. Суд вирішив, що реальні дії часто свідчать більш мабуть, ніж слова, і тому суд вільний на основі фактів встановити, що війна почалася.

Що ж до гуманітарної права, то Женевські конвенції 1949 р. вирішили питання досить чітко. Його норми повинні застосовуватися в разі оголошеної війни або всякого іншого збройного конфлікту навіть у тому випадку, якщо стан війни учасниками не визнається (спільна для всіх Женевських конвенцій ст. +2).

Збройний конфлікт означає військові дії значного масштаб. Збройні акції іноземних спецслужб не можуть розглядатися як озброєний конфлікт, їх учасники а претендувати на статус комбатантів і відповідно полонених. З іншого боку, у разі будь-якого рівня прикордонного конфл? Між збройними силами держав їх учасники володіють усіма правами комбатантів.

Підкреслимо, що на обов'язковість застосування впливає гуманітарного права не та обставина, що один сторона веде агресивну війну, а інша здійснює право на самооборону. Ця обставина не звільняє ні однієї з сторін від необхідності дотримання правових норм. Мета війни не виправдовує засоби. Навіть збройні сили ООН зобов'язані дотримуватися норми гуманітарного права.

Припинення застосування міжнародного гуманітарного права відбувається по етапах. Норми, що регулюють ведення військових дій, перестають застосовуватися припиненням з цих дій. Що ж стосується норм про захист жертв війни, то вони підлягають застосуванню до остаточного врегулювання підпадають під їх дію питань. Так, режим поранених та хворих воїнів, військовополонених а також дотримується їх до репатріації.

Щодо населення окупованої території IV Женевська конвенція вимагає застосування встановленого нею режиму протягом одного року після спільного припинення військових дій (ст. 6). Чи не припиняє застосування відповідних норм та анексія окупованій території.

Так, протягом усього періоду окупації Іраком території Кувейту в 1990 підлягала застосуванню IV Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни, не дивлячись на те що Ірак оголосив цю територію своєю 19-ою провінцією.

Припинення війни було прийнято оформляти укладенням мирного договору, який вирішував що виникли в результаті конфлікту проблеми і відновлював нормальні відносини між колишніми супротивниками. Мирному договору зазвичай передували угоди про перемир'я.

Такі угоди можуть мати різне значення - укладатися з метою часткового або загального припинення військових дій. Вони вирішують військові питання, не торкаючись стосунків між державами. Іншим видом угод про перемир'я є такі, які покликані не призупинити, а припинити військові дії (але не юридичний стан війни) в очікуванні укладання мирних договорів.

Минулого укладалися так звані прелімінарного мирні договори, тобто попередні мирні договори. Крім припинення військових дій вони визначали основи майбутнього мирного договору.

Наприкінці Другої світової війни було укладено угоди про перемир'я із Італією, Румунією, Болгарією, Угорщиною та Фінляндією. Угоди зафіксували припинення військових дій, встановили тимчасовий режим переможених країн і містили ряд основних положень майбутніх мирних договорів. Вони ніби об'єднали угоди про перемир'я і прелімінарного мирні договори.

Часом мирне врегулювання в силу політичних труднощів досягається без мирного договору шляхом інших політичних актів. Так були врегульовані повоєнні відносини між СРСР та ФРН. Не можна разом з тим не враховувати, що відсутність мирного урегулювання здатна впливати на розвиток відносин між колишніми супротивниками. Так ідуть справи у відносинах Росії з Японією.

Формою припинення військових дій може бути капітуляція однієї зі сторін. На основі беззастережної капітуляції Німеччини і Японії були припинені військові дії у Другій світовій війні. Капітуляція не припиняє стану війни. Після неї необхідно мирне врегулювання.

У випадку порівняно невеликих збройних конфліктів мирні відносини відновлюються у спрощеному порядку. Так, після англо-аргентинського конфлікту з приводу островів Фолклендських мирні відносини було поновлено шляхом підписання у 1989 р. спільного комюніке.

Чим більше складний збройний конфлікт, тим складніше і мирне врегулювання.

Особливо показовим в цьому плані на мирне врегулювання конфлікту території колишньої Югославії. Виник як зовнішній, конфлікт після утворення нових держав здобув і міжнародний характер. Учасники прийшли до угоди під тиском і за участю міжнародної спільноти. У 1996 р. було підписано Дейтонські угоди (за місцем підписання в м. Дейтоні, США). Крім Загальних угоди вони включають 12 додатків, які мають силу договору. Угоди були засвідчені підписами представників ЄС, Великобританії, Німеччині, Росії, США, Франції.

Нове явище представляють рішення Ради Безпеки як інструмент мирного урегулювання. Відповідно до Статуту ООН Рада Безпеки має право вимагати від зацікавлених сторін припинення військових дій як тимчасовий захід аж до остаточного врегулювання (ст. +40).

Такі рішення Рада Безпеки неодноразово брав, наприклад, щодо військових дій проти Ізраїлю арабських держав (у 1949, 1967, 1973 рр..). Практика Ради Безпеки пішла далі. Після припинення агресії Іраку проти Кувейту рішення Ради Безпеки не тільки замінили угоду про перемир'я, але і сам мирний договір, включаючи питання відповідальності Іраку за агресію.

Припинення стану війни відновлює мирні правовідносини між колишніми супротивниками в повному обсязі. Він має значення і для країн третього. Припиняється дію норм, що відносяться до нейтральним державам.

свобода выбор


Навігація по сайту Розділи сайту