классический консерватизм

Заходи зміцнення довіри

Заходи зміцнення довіри - порівняно новий елемент безпеки. Його завдання - попередження погіршення відносин в результаті взаємного нерозуміння, створення впевненості у відсутності загрози безпеці. Першими міжнародно-правовими актами у наш час з цього питання можна вважати Угоди між СРСР і США про заходи по зменшенню небезпеки виникнення ядерної війни (1971 р.) і про запобігання ядерної війни (1973 р.). Сторони взяли на себе зобов'язання запобігати виникненню ситуацій, здатних викликати небезпечне загострення їхніх відносин. У разі появи ризику виникнення будь-де ядерного конфлікту сторони негайно приступають до взаємних консультацій.

Само поняття "заходи зміцнення довіри" було введено в обіг Заключним актом НБСЄ 1975 Він передбачив повідомлення про військової діяльності, спостереження за нею. Докладні положення з цього питання містить Документ Стокгольмської конференції НБСЄ 1986 Вони стосуються завчасного повідомлення про військову діяльність, що проводиться на певному рівні (навчання, маневри), запрошення спостерігачів на такі види діяльності, обміну щорічними планами цієї діяльності. Питання про заходи зміцнення довіри обговорювалося і на наступних зустрічах ОБСЄ.

Заходи довіри розроблялися і Генеральної Асамблеї ООН. Заключний документ першої спеціальної сесії з роззброєння 1978 підкреслив зв'язок роззброєння з довірою: для сприяння процесу роззброєння необхідно зміцнювати довіру між державами. Довіра сприяє роззброєння, роззброєння а підвищує довіру. Надалі Генеральна Асамблея ухвалила низку резолюцій про заходи довіри.

предпосылки возникновения философии


Навігація по сайту Розділи сайту