функции политических систем

&nbsp

До персоналу ООН віднесені особи, спрямовані Генеральним секретарем в якості членів військових, поліцейських або цивільних контингентів, що беруть участь в операціях ООН. Під операціями ООН розуміються операції, вжиті компетентним органом ООН відповідно до Статуту та що здійснюються під керівництвом і контролем Організації, у двох випадках. По-перше, коли вони здійснюються з метою підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки або, по-друге, коли Рада Безпеки або Генеральна Асамблея заявили, що є суттєва загроза безпеки персоналу, який бере участь в операції. В останньому випадку маються на увазі операції гуманітарного, а не військового характеру.

Конвенція призводить відмінність між миротворчими операціями та операціями, що представляють примусові дії відповідно до гл. VII Статуту. Вона не застосовується до персоналу, залученими у військові дії проти організованих збройних сил, до якого застосовується міжнародне гуманітарне право. Однак це зовсім не означає, що миротворчий персонал вилучений з-під дії цього права. У Конвенції зазначено, що ніщо в ній не зачіпає застосування міжнародного гуманітарного права до персоналу ООН, зайнятого в її операціях, або обов'язки цього персоналу поважати це право (ст. 20).

Персонал ООН зобов'язаний поважати закони і постанови країни перебування та країни транзиту; утримуватися від дій, несумісних з неупередженим і міжнародним характером їхніх обов'язків.

Персонал ООН, його обладнання та приміщення не можуть бути об'єктом нападу або будь-яких дій, що перешкоджають виконанню їх мандату. Держави зобов'язані встановити кримінальну відповідальність за дії проти персоналу ООН. Держава, на території якого виявиться особу, підозрювану у скоєнні відповідних злочинів, повинно вжити законодавчих заходів, що забезпечують його переслідування або видачу.

Що надала свій персонал держава може його відкликати. Потерпілий в ході операції ООН персонал має право на компенсацію понесених втрат.

У Росії в 1995 р. був прийнятий Федеральний закон від 23 червня 1995 N 93-ФЗ "Про порядок надання Російською Федерацією військового і цивільного персоналу для участі в діяльності з підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки". Згідно з цим Законом участь Російської Федерації у миротворчій діяльності здійснюється в рамках заходів, що вживаються Радою Безпеки ООН, регіональними організаціями, або на підставі двосторонніх і багатосторонніх договорів. Що ж до міжнародних примусових дій з використанням збройних сил, то вони здійснюються за рішенням Ради Безпеки ООН (ст. 2).

Рішення про направлення за межі території РФ Збройних Сил для участі як у миротворчій діяльності, так і в примусових діях приймається Президентом РФ на підставі постанови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ.

Відзначається нечіткість формулювання ст. 10 про примусові дії, яка може тлумачитися таким чином, ніби подібні дії можуть робитися не тільки за рішенням Ради Безпеки, але і відповідно до ратифікованим договором і навіть "у відповідності з федеральним законом". Здається, що цю статтю слід розуміти таким чином, що участь у примусових діях повинно здійснюватися відповідно до Статуту ООН і відповідно до міжнародних договорів РФ.

философия в вопросах и ответах


Навігація по сайту Розділи сайту