либерализм политология

Недійсність угод

Право міжнародних договорів містить презумпцію дійсності договорів: кожний чинний договір є обов'язковим для учасників, поки інше не встановлено на основі міжнародного права.

Недійсність договору може бути відносною й абсолютною. Перша робить договір оспорімим, її підставами є помилка, обман, підкуп представника. Все це випадки рідко зустрічаються і важко доказові. Тим не менше вони відомі практиці.

Питання про значення помилки виникла, наприклад, якщо Угорщина в 1989 р. вирішила відмовитися від угоди з ЧССР про будівництві гідровузла на Дунаї на тій підставі, що технічний проект не враховував негативних наслідків цього будівництва. Правонаступниця ЧССР - Словаччина не визнала довід Угорщині переконливим. Позиція Словаччини була підтверджена під час розгляду цієї справи Міжнародним судом.

Звичайно допущені помилки усуваються додатковою угодою сторін. Прикладом може служити угоду у формі обміну нотами, виправляє плани об'єктів і деякі технічні помилки в Договорі щодо ракет середньої та меншої дальності 1988.

Абсолютна недійсність означає нікчемність договору з самого початку. Її підставами є примушування представника, примус держави, протиріччя імперативної норми міжнародного права.

Протягом всієї історії нав'язані силою договори вважалися правомірними. Діяло правило "хоч і погодився, будучи з примусу, але все ж погодився". Суттєву роль у зміні такого становища зіграло Радянська держава. Він відмовився від нав'язаних силою договорів. В знову укладені їм договори (з Туреччиною і Персією 1921 р. і ін) включалося зобов'язання не визнавати договори такого роду. Недійсність нав'язаних силою договорів була визнана Лігою Націй у 1932 р.

Віденські конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. і 1986 підтвердили норму, відповідно до якої договір є нікчемним, якщо його було укладено в результаті погрози силою або її застосування в порушення принципів міжнародного права, закріплених Статутом ООН (ст. 52). З цього випливає, що правомірне застосування сили, наприклад до агресора, не робить недійсним укладений в результаті придушення агресії договір. Прикладом можуть служити мирні договори, що завершили Другу Світову війну, правомірність яких підтверджена Статутом ООН (ст. 107).

Після встановлення недійсності договору кожен учасник має право вимагати, щоб у межах можливого було відновлено положення, змінене в результаті здійснення договору. Якщо договір є недійсним в силу протиріччя імперативної нормі, то учасники зобов'язані в межах можливого усунути наслідки будь-якої дії, здійсненого на підставі такого договору.

У випадках відносній недійсності, коли учасник має право оскаржувати дійсність договору, він повинен зробити необхідні дії після того, як йому стали відомі відповідні факти. Це право втрачається, якщо такі дії не були зроблені. В іншому випадку договір постійно перебував би в підвішеному, невизначеному стані. Це ж положення стосується і до права учасника припинити договір за його порушення іншою стороною або у разі докорінної зміни обставин.

что является предметом философии


Навігація по сайту Розділи сайту