идеи консерватизма

Підписання

Підписання договору в одних випадках означає остаточне ухвалення тексту, в інші - вираз згоди на його обов'язковість. Воно може бути остаточним або попередніми. До останнього виду відносяться парафування (підписання за допомогою ініціалів підписує особи) і підписання ad referendum (до схвалення), тобто відкладене підписання. Парафування засвідчує автентичність тексту, після чого уповноважені вже не можуть вносити в нього зміни. Як правило, за парафуванням слід повне підписання. Щоправда, відомі випадки, коли парафування надається статус повного підписання в результаті подальшого затвердження договору. До парафування вдаються з різних мотивів, наприклад досить часто договір парафує розробляли його уповноваженими, а підписується главами держав або урядів.

Підписання ad referendum зазвичай використовується в тих випадках, коли уповноважений згоден з підготовленим текстом, але вважає за доцільне отримати схвалення уряду, наприклад, якщо зміст тексту не зовсім відповідає отриманих ним інструкцій. Після схвалення договору державою підписання ad referendum набуває статусу повного підписання.

Порядок підписання договору зазвичай узгоджується сторонами в процесі переговорів. Минулого підпис під договором обов'язково супроводжувалася печаткою. Нині нерідко обмежуються підписом.

Сам по собі факт підписання договору може мати серйозне політичне значення, сприяти поліпшенню відносин між учасниками. Істотно значення підписання універсальної конвенції, покликаної встановити норми загального міжнародного права, для формування відповідних звичайних норм.

У деяких міжнародних організаціях прийнята процедура, яка взагалі не передбачає підписання. У Міжнародній організації праці (МОП), наприклад, конвенції приймаються конференцією і передаються на затвердження державам.

функции философии


Навігація по сайту Розділи сайту