подходы к пониманию сущности и социального назначения государства

Сторони в договорах

Сторона або учасник договору - держава або міжнародна організація, які погодилися на обов'язковість для них договору і для яких він набув чинності.

Сторони - найважливіший елемент договірного правовідносини. Склад і характер сторін визначають зміст і роль договору. Зі зміною складу сторін може змінюватися реальний зміст та значення договору. Кожна держава має рівне суверенне право на участь в договорах. Однак реальні можливості в них неоднакові. Тому за обсягом і значенням договірне право США істотно відрізняється від договірного права, наприклад, Гватемали.

Суб'єкт Федерації в порядку рідкісного винятку може брати участь у договорах, якщо це передбачено федеральною конституцією. Стороною у договорі є держава в цілому. Разом з тим в залежності від органів, які представляють державу, розрізняють міждержавні договори (укладаються на вищому рівні і від імені держави), міжурядові (від імені уряду), міжвідомчі (від імені відомств).

Відомі випадки, коли стороною є група держав або навіть держав і міжнародних організацій, наприклад Угода про партнерство між Російською Федерацією, з одного боку, і європейськими співтовариствами та їх державами-членами - з другого, 1994 р.

Зростає кількість договорів за участю міждержавних організацій. Оскільки організації володіють спеціальною правосуб'єктністю, можливості їх участі в договорах обмежені їх функціями і визначаються їх статутами.

Договори зобов'язують лише учасників. Для третього, тобто що не беруть участь, держав вони не створюють ні прав, ні обов'язків. Договір може породити правові наслідки для третіх держав тільки у разі їх згоди. Якщо така держава користується наслідками, що випливають з договору правами, то вона повинна дотримуватися і пов'язані з цим обов'язки. Так, держава, що користується правами за Конвенцією про судноплавство по Дунаю, повинна дотримувати встановлені нею правила. Сторони вправі змінювати зміст договору без згоди третіх держав, які користуються наслідками, що випливають з нього правами. Держави - члени організації можуть шляхом спільної угоди створювати для неї права та обов'язки.

Особливу категорію представляють договори, що встановлюють об'єктивний режим.

Прикладом можуть служити договори про режим Антарктики, в яких бере участь обмежене коло держав. Проте встановлений ними і не викликав протесту інших держав режим зобов'язані дотримуватися усі держави. Більш того, часом такі договори зобов'язують учасників вживати необхідних заходів з тим, щоб треті держави не порушували встановлений режим. У Протоколі про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику говориться: "Кожна Сторона докладає належні зусилля, сумісні зі Статутом Організації Об'єднаних Націй, з тим, щоб ніхто не здійснював діяльність, яка суперечить цього Протоколу".

Залежно від числа учасників договори поділяються на двосторонні та багатосторонні. Основну масу договорів складають двосторонні, що дають можливість враховувати специфіку сторін та їх відносин. В умовах глобалізації зростає число і значення багатосторонніх договорів. З їх допомогою вирішуються проблеми, що стосуються міжнародного співтовариства в цілому, наприклад Угода про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. або Статут Міжнародного кримінального суду 1998 Багатосторонні конвенції служать основним засобом кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права.

Договори, що містять норми, об'єкт і цілі яких становлять інтерес для всіх держав, називаються загальними або універсальними договорами. Такі договори повинні бути відкритими, тобто в них повинні мати право брати участь усі держави. У закритому договорі беруть участь тільки що уклали його держави. До напіввідкритому договору можуть приєднатися й інші держави, але тільки за згодою його учасників. Такими є багато багатосторонні договори в рамках СНД. Іншим прикладом може служити Північноатлантичний договір 1949

Договори держав певного географічного району іменуються регіональними. Такими є угоди, укладені в рамках СНД та ЄС. Особливий сенс цього поняття надає Статут ООН, що допускає існування регіональних угод для вирішення таких питань, що відносяться до підтримання миру, які є придатними для регіональних дій, за умови, що такі угоди є несумісними з цілями і принципами ООН (ст. 52).

свобода выбора и свободный выбор


Навігація по сайту Розділи сайту