Головна Міжнародне Право міжнародних договорів

Право міжнародних договорів

Поняття права міжнародних договорів

Сторони в договорах

Право на участь у договорах

Стадії укладення договору

Повноваження

Підписання

Ратифікація, затвердження, приєднання

Застереження

Депозитарій

Вступ договору в силу

Оприлюднення та реєстрація договорів

Форма договорів

Дія договорів

Перегляд угод

Недійсність угод

Припинення і призупинення дії договорів

Вплив збройних конфліктів на договори