Спеціальні місії

Розвиток взаємодії держав зумовило поширення такої форми представництва, як спеціальні місії. Конвенція про спеціальні місії 1969 визначає такого роду місію як тимчасове представництво держави, яка направляється однією державою в іншу за згодою останнього для вирішення спеціальних питань або для виконання спеціального завдання. Діяльність таких місій називають дипломатією ad hoc. За постійними посольствами зберігається повсякденний обслуговування офіційних відносин. У вирішенні інших проблем вирішальне значення належить спеціальних місій.

Особливо велике значення на місій найвищому рівні за участю глав держав та урядів. Зустрічі на найвищому рівні стали явищем постійним. У ході їх вирішуються найважливіші проблеми міжнародні. Виключно важливу роль відіграють зустрічі на найвищому рівні для розвитку відносин у рамках СНД.

Конвенція про спецміссіях передбачає для їх членів привілеї та імунітети, аналогічні дипломатичним. Нагадаємо, що вищі посадовці при будь-якому офіційному візит в іншу державу користуються дипломатичним імунітетом.