политика и сми

Європейський Союз

Європейський Союз (ЄС) виділений в особливий параграф в силу істотної специфіки цього утворення. ЄС був встановлений Договором про Європейський Союз, який за місцем його узгодження звичайно іменують Маастрихтським. Підписано він був у 1992 р. Створений Союз на базі вже існуючих Європейських Спільнот, які зберігають свого статусу, включаючи міжнародну правосуб'єктність. Що ж стосується правосуб'єктності ЄС, то Угода не містить з цього приводу певних положень.

У Маастрихтському договорі спільнотам присвячені окремі розділи:

а) положення, що змінюють Договір, що засновує Європейське економічне співтовариство, що із метою заснування Європейського співтовариства;

б) положення, що доповнюють Договір, що засновує Європейське об'єднання вугілля і сталі;

в) положення, що доповнюють Договір, що засновує Європейське співтовариство з атомної енергії.

Практично Договір про Європейський Союз об'єднав існуючі співтовариства в єдину й досить складну організаційну структуру. Не можна не погодитися з Б.Н. Топорніним, який пише: "Співтовариства та Європейський Союз продовжували носити" гнучкий характер ": вони поєднували якості міжнародної організації та квазідержавній федеральної структури".

Вказані особливості визначаються динамічним розвитком європейської інтеграції. Цей висновок підтверджується тим, що в 1997 р. вже був укладений новий основоположний договір - Амстердамський договір щодо зміни Договору про Європейський союз, договорів, що засновує європейські спільноти, та ряду пов'язаних з ними актів.

Вносячи деякі доповнення в установчі акти європейських співтовариств, Угода про Європейський союз визначає і нові галузі співробітництва членів, а саме: загальна зовнішня політика та політика безпеки, правосуддя і внутрішні справи. На його основі введена загальна валюта (євро), зроблені практичні кроки по введенню інституту громадянства Європейського союзу.

Маастрихтський договір відродив раніше бездіяли військово-політичне об'єднання - Західноєвропейський союз, який буде розвиватися як оборонний компонент ЄС і як засіб зміцнення європейських позицій в НАТО.

Угода про Європейський Союз як організаційного принципу закріпив принцип організаційної єдності механізму інституційного. Головними органами ЄС є Європейський парламент, Європейська рада, Комісія, Європейський суд.

Європейський Союз заснований на принципах, які є загальними як для права країн-членів, так і для європейського права, - це принципи свободи, демократії, поваги прав людини і основних свобод, а також верховенство права (ст. 6 Договору про Європейський Союз). Прийматися в члени ЄС можуть лише держави, економічне, соціальне та політичне системи яких відповідають зазначеним принципам. Інші держави можуть претендувати на статус асоційованих членів, оформляється у кожному випадку спеціальною угодою.

Відносини Росії з ЄС регулюються укладеним в 1994 р. Угодою про партнерство і співробітництво з Європейськими співтовариствами та їх державами-членами. На основі Угоди Росії надано режим найбільшого сприяння. Значну увагу приділено гармонізації законодавства. Передбачено створення наступних органів: Рада співробітництва (політичний орган на рівні міністрів), Комітет співробітництва (економічні питання), Комітет парламентського співробітництва. У травні 2002 р. в Москві відбулася дев'ята зустріч на вищому рівні керівників Росії та країн - членів ЄС.

пространство время и материя


Навігація по сайту Розділи сайту