основные положения социализма

Рада Безпеки

Рада Безпеки займає унікальне положення не тільки в ООН, але і у всій системі міжнародних організацій. Перш за все тому, що на нього покладена головна відповідальність за підтримання миру і безпеки. Незважаючи на те що Рада Безпеки - орган обмеженого представництва (у ньому представлено менше 10% загального числа членів ООН), держави-члени погодилися, що при виконанні своїх обов'язків Рада "діє від їх імені" (п. 1 ст. 24 Статуту ООН). Інакше кажучи, Рада Безпеки самостійно робить дії, які розглядаються як дії ООН.

Рішення Ради з певних питань мають юридично обов'язковою силою. На особливу увагу заслуговує та обставина, що Рада Безпеки є головним виконавчим органом ООН. Якщо в результаті обговорення Асамблеєю питання, що відноситься до підтримання світу, опинився за необхідне вжити ті чи інші дії, то таке питання передається Раді Безпеки.

ООН забезпечує такий порядок, щоб держави, навіть які не є її Членами, діяли у відповідності до принципів Статуту в тій мірі, в якій це необхідно для підтримки міжнародного миру і безпеки (п. 6 ст. 2 Статуту). Природно, у здійсненні цієї норми вирішальна роль належить Раді.

До компетенції Ради Безпеки віднесена підготовка планів регулювання озброєнь. Йому відведена головна роль у мирному розв'язанні спорів (гл. VI). Спеціальна глава Статуту присвячена діям Ради щодо загрози світу, порушень миру та актів агресії (гл. VII).

Рада Безпеки визначає наявність будь-якої загрози світу, порушення миру або акту агресії. Саме по собі таке визначення може мати юридичні наслідки, даючи загрожує чи що зазнав агресії державі право на сприяння ООН в забезпеченні його інтересів.

Встановивши наявність загрози світу, Рада Безпеки може винести рекомендацію, але має право і ухвалити рішення про заходи примусу до правопорушника. Статут передбачає застосування невійськових і військових заходів. Вони застосовуються державами за рішенням Ради. До перших віднесені повна або часткова перерва економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, телеграфних, радіо - або інших засобів повідомлення, а також розрив дипломатичних відносин (ст. 41). Перелік цей зразковий, а не вичерпний. Рада неодноразово приймав рішення щодо застосування таких заходів як санкцій, зокрема щодо ПАР і Південної Родезії.

У разі якщо Рада Безпеки визнає, що невійськові заходи недостатні, вона може застосувати вплив збройними силами, які включають демонстрацію, блокаду й інші операції повітряних, морських або сухопутних сил держав-членів (ст. 42). Відповідно члени зобов'язані надати в розпорядження Ради Безпеки необхідні збройні сили і забезпечити їхню діяльність. З цією метою укладаються спеціальні угоди. Для надання допомоги Раді Безпеки у здійсненні цих заходів було засновано Військово-Штабной Комітет, що складається з представників штабів постійних членів. До закінчення холодної війни комітет існував формально. Проте в 1990 р. він проявив себе в ході застосування санкцій щодо Іраку.

Досвід застосування до санкцій Іраку може служити ілюстрацією можливостей Ради Безпеки в наш час. У день нападу на Кувейт Іраку (2 серпня 1990 р.) Рада приймає резолюцію, яка визначає факт порушення миру (ст. 39 Статуту), а також рекомендує шляхи негайного припинення агресії (ст. 40). У наступній резолюції Рада констатує невиконання Іраком попередньої і визначає заходи з відновлення влади законного уряду Кувейту. Це вже не рекомендації, а рішення. Більше того, воно звернене не тільки до членів ООН, але й до держав-нечленам. У цьому бачиться приклад здійснення повноважень з п. 6 УФ. 2 Статуту.

Серед запропонованих мір - припинення всіх економічних зв'язків і відмова від визнання будь-якого окупаційного уряду. Наступна Резолюція (від 25 серпня) передбачала застосування збройних сил. З юридичного погляду особливий інтерес представляє Резолюція від 25 вересня. Вона встановлювала, що всі правові акти Іраку, що суперечать резолюціям Ради, є нікчемними. Посилаючись на ст. +103 Статуту про пріоритет зобов'язань за Статутом, Рада зобов'язала всі держави незалежно від їх договорів припинити авіаційні зв'язку з Іраком. Інакше кажучи, обов'язкове резолюція Ради прирівняна до зобов'язань за Статутом.

Резолюції встановили умови припинення військових дій, порядок відшкодування збитків та ін У результаті вони замінили на не лише угоди про перемир'я, але і мирний договір. Історія не знає нічого подібного. Санкції застосовувалися Радою Безпеки і в інших випадках - у відношенні Лівії та Югославії. В останньому випадку Рада зіграв важливу роль в розробці умов мирної врегулювання.

Як бачимо, під впливом вимог життя йде процес розширення повноважень Ради безпеки, причому без внесення змін до Статуту, шляхом узгодженого тлумачення його положень. Першим кроком у цьому напрямку стала практика прийняття резолюцій при утримався постійних членів, що відрізняється від положення Статуту про необхідність співпадаючих голосів усіх постійних членів (ст. +27).

Важливою новелою з'явився інститут миротворчих операцій, що проведення яких підтвердило їхню значимість. На жаль, через обмежених ресурсів ООН не у змозі здійснювати їх у всіх випадках, коли це необхідно, і в результаті не виправдовує покладені на неї народами надії.

Показовим у цьому плані наступний випадок. Під час візиту Генерального секретаря ООН К. Аннана в 1998 р. в Руанди керівники цієї країни ООН звинуватили в тому, що вона в 1994 р. не прийняла заходів до припинення геноциду в країні. Виправдовуючись, К. Аннан послався на те, що Рада Безпеки виявився не в змозі прийняти відповідне рішення. Рішення не було ухвалене в результаті незгоди з них США. У ході свого візиту до Руанди в 1998 р. президент Клінтон У. вибачився за бездіяльність ООН.

Рада Безпеки поширив свою діяльність на конфлікти неміжнародного характеру. Він не раз кваліфікував що відбуваються на території держави як події загрозу миру з усіма наслідками, що випливають з його повноважень наслідками.

Резолюції Ради Безпеки від 3 грудня 1992 р. було встановлено, що ситуація в Сомалі становить загрозу світу, і тому вирішено прийняти всі необхідні заходи для відновлення миру. Тим часом мова йшла про чисто внутрішньої ситуації і, отже, про гуманітарної інтервенції. Відповідно до резолюції в Сомалі були направлені збройні сили для порятунку населення від голоду та запобігання внутрішніх конфліктів.

Це означало нового розвитку повноважень Ради Безпеки. У заяві Ради, прийнятому на засіданні за участю глав держав та урядів у 1992 р., було зазначено: "Відсутність війни та збройних конфліктів саме по собі не забезпечує міжнародного миру та безпеки. Невійськові джерела нестабільності в економічної, соціальній, гуманітарній та екологічній галузях стали загрозою миру та безпеки ".

Правомірність такої постановки питання підтверджена Міжнародним судом, який заявив, що "повноважень Ради за статтею 24 не обмежені специфічними повноваженнями, що містяться у гл. Гол. VI, VII, VIII і XII ...". Єдиним обмеженням є основні цілі та принципи Статуту. Все це означає новий етап у розвитку ООН, що зумовлений що відбулися в світі змінами.

Зростаюча активність Ради Безпеки і фактичне розширення його повноважень мають позитивну ефект. Розширення повноважень спирається на мовчазну згоду членів ООН. Однак у цьому слід дотримуватися почуття міри. Рада Безпеки здійснювати став не лише виконавчі, але також нормотворчі і навіть судові функції. Думається, що в цих та інших подібних діях він повинен спиратися на Генеральну Асамблею.

Резолюції Ради Безпеки покликані сприяти реалізації норм Статуту та не створювати нові норми. Вони юридично обов'язкові саме як акти застосування права. Після припинення холодної війни діяльність Ради суттєво активізувалась. З 1946 по 1989 рр.. в середньому щороку приймалося близько 20 резолюцій, що а вже в 1990 р. їх було прийнято 37, у 1995 р. - понад 100.

З урахуванням ролі і повноважень Ради Безпеки визначено його складу. Рада складається з 15 членів: п'ять постійних (Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США) і десяти непостійних. Останні обираються Генеральною Асамблеєю терміном на два роки і не можуть бути переобрані негайно. При цьому враховується не лише справедливе географічне розподіл, але і ступінь участі держави у підтриманні миру та досягнення інших цілей ООН (ст. 23).

Рішення з процедурних питань приймаються більшістю в дев'ять голосів. З інших питань також необхідно зібрати не менше дев'ятьох голосів, але це число повинно обов'язково включати голоси постійних членів. Неучасть в голосуванні постійного члена на перешкоджає прийняттю рішення. Такою є формула принцип одностайності великих держав, який є однією з підвалин Ради Безпеки. Разом з тим, використовуючи право вето, будь-який постійна член може перешкодити ухваленню резолюції.

Принцип одностайності постійних членів відбиває реальний стан справ в Світ. Тільки єдність великих держав здатне забезпечити мир і безпеку. Про усвідомлення цього положення свідчить аналіз результатів голосування в Раді Безпеки, що виявляє певну тенденцію. З 1946 по 1990 рр.. постійні члени застосовували вето 279 раз, з а 1990 по 1995 роки. - Лише двічі.

В даний час спеціальний комітет розглядає питання про розширення складу Ради. ФРН і Японія активно добиваються місця постійних членів, посилаючись зокрема, на те, що їх внески відносяться до числа найбільших. На постійне представництво в Раді претендують і такі країни, як Індія, Бразилія.

философские задачи с ответами


Навігація по сайту Розділи сайту