Головна Міжнародне Право міжнародних організацій Організація Об'єднаних Націй. Загальна характеристика
конфликт это

Організація Об'єднаних Націй. Загальна характеристика

ООН є невід'ємною частиною сучасного світового порядку, у формуванні та підтримці якого їй належить важлива роль. Вона являє собою ядро глобальної системи міжнародних організацій. Її Статут був першим актом, закріпив основні цілі та принципи міжнародного правопорядку і додати їм імперативну силу.

За період свого існування ООН пережила чимало складних часів. У перший період більшість контролювали голосів західні держави намагалися диктувати свою волю меншості. Після деколонізації більшість утворили країни, що розвиваються, які також намагалися використовувати машину голосування без належного врахування інтересів інших держав. Результатом були резолюції мертвонароджені. Великі труднощі породила холодна війна. Проте ООН не тільки вижила, але і нагромадила значного досвіду, тим самим продемонструвавши свою життєздатність. Широкі перспективи відкриваються перед Організацією за нових умов, що разом з тим пред'являють їй і нові вимоги.

І в наші дні критика і ООН адреса - нерідке явище. Виправдані закиди в бюрократизм і високих витратах. Проте ООН довела свою здатність до вдосконалювання, адаптації до мінливих умов.

Сьогодні все частіше чути голоси, що вимагають більш цілеспрямованих реформ. Головне напрямок - підсилення ООН, підвищення її авторитету і повноважень розширення. Декларація тисячоліття ООН 2000 р. (далі - Декларація тисячоліття) спеціальний містить розділ "Зміцнення Організації Об'єднаних Націй".

У ньому виражена рішучість не шкодувати зусиль для того, щоб ООН стала більш ефективним інструментом вирішення поставлених перед нею першочергових завдань:

- Боротьба за розвиток всіх народів миру;

- Боротьба з убогістю, невіглаством і хворобами;

- Боротьба з несправедливістю;

- Боротьба з насильством, терором і злочинністю;

- Боротьба з деградацією і руйнуванням нашого спільного будинку.

Декларація тисячоліття передбачає наділення ООН ресурсами, які необхідні для виконання своїх функцій нею.

Знаменно, що на чільне місце поставлено вирішення економічних і соціальних проблем, - такий підхід диктується заглиблюється єдністю світової спільноти. Кардинальні відмінності в рівні життя держав представляють сьогодні першорядну небезпеку для спільноти в цілому. Світова спільнота в цьому плані повторює шлях, яким йшло національне товариство, привілейовані верстви якого поступово усвідомили, що без забезпечення певного рівня добробуту незаможних не може бути забезпечена стабільність суспільства, а отже, і їх привілейоване становище.

Інтереси ефективності ООН потребують підвищення авторитету її рішень, вдосконалення контролю за їх виконанням. Відповідальність за недостатню ефективність рішень несуть в першу чергу самі держави. Її поділяють засоби масової інформації, що, за рідкісним винятком, обходять ці рішення мовчанням.

ООН є саме міжурядовою організацією, що обмежує її можливості в прийнятті далекосяжних рішень. Тому, мабуть, з часом у систему її органів буде включена Парламентська асамблея. Зараз є головними органами ООН: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада, Рада з опіки, Міжнародний суд і Секретаріат.

научное мировоззрения


Навігація по сайту Розділи сайту