Головна Міжнародне Право міжнародних організацій Органи міжнародних організацій
виды политической идеологии

Органи міжнародних організацій

Для здійснення своїх функцій організації володіють відповідним механізмом. Його основу складають органи організації. Організації володіють вищим органом, у якому представлені всі члени. Називається він по-різному: асамблея, конференцій, конгресів і ін "Генеральна асамблея" буквально означає "загальні збори". У універсальних організаціях ці органи численні й покликані приймати рішення лише з основних питань. Збираються вони періодично. Генеральна Асамблея ООН працює щорічно (вересень - грудень), може скликатися на надзвичайні сесії. В інших організаціях пленарний орган скликається кожні два роки (ЮНЕСКО) і навіть раз на пять лет (Міжнародний союз електрозв'язку).

Для підготовки резолюцій пленарного органу створюються комісії і загального складу комітети, що працюють під час сесії вищого органу. Генеральна Асамблея ООН приймає резолюції, підготовлені її шістьма комітетами, може створювати допоміжні органи.

Пленарні орган обирає органи обмеженого складу, в числі яких основний виконавчий орган та органи з головних напрямків діяльності організації. При формуванні таких органів враховуються певні критерії, перш за все представництво основних регіонів і груп держав. Відомі й інші критерії. У керівному органі МОП займають десять місць основні промислові країни. У Раді ІКАО забезпечується належне представництво держав, що вносять найбільший внесок у навігаційне обслуговування громадянської авіації.

У більшості організацій органи складаються з представників держав. У деяких випадках з метою забезпечення неупередженості створюються органів, членами яких є не держави, а фахівці, які обираються в особистій якості. Найчастіше це судові органи. Таким же чином формується і Комісія міжнародного права ООН.

У деяких організаціях існують парламентські органи. У випадках, коли держави передають здійснення частини своїх владних повноважень міжнародних організацій, національні парламенти втрачають контроль за цими функціями. Парламентські органи якраз і створюються з метою такої компенсації, а також в ім'я демократичного представництва. Вони або безпосередньо обираються на виборах в країнах-членах (ЄС), або призначаються національними парламентами (Рада Європи). У більшості випадків ці обмежуються органи обговоренням і прийняттям рекомендацій. Тільки Європейський парламент у рамках ЄС володіє істотними правами. Він може відправити у відставку виконавчий орган - Комісію та бере участь у прийнятті бюджету.

Особливе місце займають судові органи. Різні їхні види можуть вирішувати суперечки між державами, перевірятимуть правомірність рішень організації та адміністративну здійснювати юрисдикцію щодо персоналу. Більшість організацій не створюють своїх судових органів і не вважають за необхідне запроваджувати судовий контроль, що визначає правомірність рішень, що приймаються. По справах, пов'язаних з персоналом, організації універсальні використовують адміністративний суд ООН. У ЄС, органи якого приймають юридично обов'язкові рішення, Суду належить важлива роль у контролі за їх правомірністю.

Організації мають секретаріат, який виконує велику роботу по обслуговуванню організації. Очолюється він головним адміністративним обличчям (або генеральним секретарем генеральним директором), який обирається вищим органом на певний термін.

Основне навантаження лягає на службовців секретаріату, що працюють на постійної основі. Число обслуговуючого персоналу в усіх таких організаціях перевищило в даний час 80 тис. Службовці підбираються з урахуванням представництва різних регіонів. З метою забезпечення їхньої незалежності створено систему соціального забезпечення та пенсійної системи. Їм надано імунітет від оподаткування та місцевій юрисдикцiї. У разі потреби організація повинна відмовитися від імунітету щодо свого службовця.

Фінансування організацій здійснюється їх членами залежно від можливостей останніх. Як правило, внесок не повинен однієї держави перевищувати 25% бюджету та бути не менше 0,01%. Багато фінансових організацію формують бюджет за рахунок власних доходів. Регулярний бюджет покриває звичайні витрати. Додаткові витрати, наприклад на миротворчі операції чи надання економічної допомоги, покриваються за рахунок добровільних внесків.

основные принципы христианской философии


Навігація по сайту Розділи сайту