тоталитарный режим

Види міжнародних організацій

Види організацій можна визначити по ряду критеріїв. В залежності від кола членів розрізняють організації загальні або обмеженого складу. Загальні, універсальні або, потенційно розраховані на участь усіх держав. Організації можуть займатися загальнополітичними проблемами або спеціальними видами співпраці (транспорт, зв'язок, охорона здоров'я).

Сьогодні більшість організацій є саме міждержавними. Вони не володіють наддержавної владою, їхні члени не передають ним своїх владних функцій. Завдання таких організацій полягає в регулюванні співробітництва держав. Разом з тим існують і наднаціональні, організації наддержавні, яким держави передали здійснення деяких суверенних повноважень. З певних питань вони можуть приймати рішення, безпосередньо зобов'язують фізичні та юридичні особи. Більше того, такі рішення можуть прийматися більшістю голосів. Ці організації мають механізм примусового здійснення своїх рішень.

платон основные идеи