сущность политической идеологии

Постійні міжнародні органи

Постійні міжнародні органи - органів взаємодії держав, що володіють спеціальною компетенцією в певній галузі і спрощеною організаційною структурою.

Вони можуть носити різні найменування, наприклад Рада держав Балтійського моря, Чорноморське економічне співробітництво, Центральна комісія судноплавства на річці Рейн, Дунайська комісія.

Основою таких органів є договір між державами, які є їх членами. Їх організаційна структура може бути досить розвиненою, що наближається до структури організації. Рада держав Балтійського моря має рада міністрів закордонних справ, комітет вищих посадових осіб, комісара з прав людини, робочі групи. У інших органів вона більш проста. Наприклад, Дунайська комісія складається з самої комісії і секретаріату. Міжнародній правосуб'єктність вони, як правило, не мають. Їх правосуб'єктність існує в рамках права країни перебування (власність, імунітети та ін), рішення не носять юридично обов'язкового характеру.

Особливо виділимо найбільш численну категорію органів - змішані комісії, що створюються на основі двосторонніх або більш широких угод та покликані сприяти здійсненню цих угод. Створюються вони на паритетних засадах і приймають правила процедури. Вони розглядають питання, що відносяться до здійснення угоди, приймають програми співробітництва, встановлюють порядок їх реалізації, контролюють хід виконання угод. Їм надано право приймати рекомендації. Часом угоди передбачають порядок вступу рекомендацій чинності. Відомі угоди, що передбачають обов'язковий характер резолюцій, навіть прийнятих більшістю голосів членів комісії. Мова, зрозуміло, йде про спеціальних галузях співробітництва.

У принципі, держави можуть наділити комісію правом приймати обов'язкові рішення в межах своєї компетенції. В основному це акти здійснення норм договору. Якщо ж вони встановлюють більш загальні правила, то останні відносяться до категорії міжнародних адміністративних норм.

гносиология


Навігація по сайту Розділи сайту