учебник по политологии

Міжнародні конференції

Міжнародна конференція - тимчасовий орган, який створюється беруть участь державами, покликаний обговорювати поставлені перед ним питання і приймати узгоджені рішення.

Використовуючи як узагальнюючого термін "конференція", ми віддаємо данину традиції, оскільки він використовується у все меншій кількості випадків. Він міцно зберігся за конференціями, що приймають кофікаційні конвенції (наприклад, Віденська конференція про дипломатичні зносини 1961 р., Конференція з морського права). Зустрічі на міжнародному рівні, навіть з великою кількістю учасників, тепер зазвичай іменуються нарадами (Загальноєвропейська Нарада з безпеки і співробітництва в Європі), хоча юридичного значення розходження в назвах не має.

За участю невеликого числа держав правила процедури спрощені. Конференції з безліччю учасників беруть досить детальні правила. Щоб уникнути зайвої роботи, за основу зазвичай беруться правила процедури Генеральної Асамблеї ООН.

Наради з небагатьма учасниками обмежуються вибором голови і створенням секретаріату. Конференції з широким представництвом мають досить складну організаційну структуру: голова, комітети, підкомітети, робочі групи, секретаріат. Основні організаційні питання вирішує генеральний комітет, що складається з голови конференції та голів комітетів. Особливий комітет займається перевіркою повноважень. Відзначимо також редакційний комітет, від якого значною мірою залежить формулювання прийнятих рішень.

Правила процедури визначають порядок голосування, прийняття рішень. На нарадах обмеженого складу рішення приймаються одноголосно. На широких конференціях процедурні питання вирішуються простою більшістю присутніх і що беруть участь у голосуванні. Це означає, що відсутні і що утрималися, не беруться до уваги. Остаточний текст звичайно приймають більшістю у дві третини. Часто використовується процедура консенсусу - рішення приймається за відсутності заперечують. Однак при зовнішньому демократизм така процедура дає можливість недостатньо зацікавленим у спільному вирішенні країнам диктувати свою волю більшості.

Рішення зустрічей обмеженого складу звичайно оформляються спільною заявою чи повідомлення. Більш широкі конференції беруть заключні акти, які містять підсумки роботи і тексти прийнятих рішень. Ці акти підписуються учасниками. Підписання акту, що містить текст прийнятого договору, означає встановлення його автентичності.

Резолюції конференцій не є юридично обов'язковими, але в силу принципу сумлінності передбачається, що вони будуть поважатися учасниками як морально-політичні зобов'язання. Юридично обов'язкової силою володіють лише рішення, оформлені у вигляді договору. Відомі випадки, коли положення резолюцій конференцій набули юридичної сили в результаті того, що договір зобов'язував ними керуватися.

Роль конференцій і прийнятих ними актів незмінно зростає. Міжнародне співтовариство має потребу в усе більш активної координації політики держав з глобальних проблем. Розвиток міжнародного життя вимагає все більш активного нормативного регулювання. Розробка відповідних договорів займає багато часу. Тому на допомогу приходять резолюції міжнародних конференцій, які є актами "м'якого права". Вони швидше формуються, держави погоджуються з ними легше, ніж з жорсткими зобов'язаннями за договорами.

Число і обсяг прийнятих конференціями актів також постійно зростає. Вони визначають цілі взаємодії держав в ім'я вирішення загальних проблем, встановлюють правила, яким для цього необхідно дотримуватися. У числі таких конференцій - Всесвітня конференція з прав людини 1993 р., Міжнародна конференція по населенню та розвитку 1994 р., Всесвітня зустріч у верхах 1995 р., Четверта всесвітня конференція по жінках 1995 р., Зустріч у верхах НАТО - Росія, 2002 р. У порівняно короткий термін названі конференції окреслили шляхи вирішення широкого кола найважливіших проблем економічного, соціального та гуманітарного характеру.

Резолюції конференцій не тільки безпосередньо регулюють відносини держав, а й, координуючи їх політику, готують грунт для відповідних правових норм. Істотно їх значення і при тлумаченні останніх.

Говорячи про роль конференцій, не можна не згадати про великій вісімці промислово розвинених країн (Великобританія, Італія, Канада, Росія, США, Франція, ФРН). Основна мета її нарад - вирішення глобальних економічних проблем. Крім того, обговорюються і політичні проблеми: ООН і багатосторонню співпрацю, контроль над озброєннями та роззброєння, ситуація в регіонах, міжнародний тероризм та ін Вісімка діє сесійно на постійній основі.

Кількість такого роду сесійно діючих конференцій зростає. Засновуються вони зазвичай на основі конвенцій як органи по їх здійсненню. Така конференція передбачена, наприклад, Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1992 р.. У подібних випадках практично стирається межа між конференцією і постійно діючим органом.

основные направления древнекитайской философии


Навігація по сайту Розділи сайту