Головна Міжнародне Право міжнародних організацій Поняття права міжнародних організацій
политическая партия виды

Поняття права міжнародних організацій

Право міжнародних організацій - галузь міжнародного права, принципи і норми якого визначають порядок установи міждержавних органів та організацій, а також їх статус і функції.

У більшості випадків у право організацій не включають норми про міжнародних конференціях та інших міжнародних органах. Тим часом за своєю природою і функцій ці органи дуже близькі організаціям. Професор Б.М. Ашавскій, що вніс великий внесок у дослідження природи конференцій, відзначає генетичний зв'язок конференцій і організацій. Але цим справа не обмежується. Сесійно діючі конференції вельми близькі організаціям і нерідко перетворюються в них. Нарада з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) перетворилося на Організацію безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Деякі організації навіть в офіційній назві зберігають термін "конференція" (Організація Ісламська конференція).

Сказане не меншою мірою відноситься до міжнародних органів, що відрізняється від конференцій постійним характером функціонування, а від організацій - більш обмеженим правовим статусом. Все це дає підстави розглядати норми, що відносяться до міжнародних конференцій та органам, як частина права організацій.

В умовах глобалізації все більш відчутна тенденція до посилення ролі міжнародних організацій. Зростаюча взаємопов'язаність держав скорочує сферу проблем, які держава здатна вирішувати поодинці. Рішення життєво важливих для кожної держави міжнародних проблем можливо тільки організованими колективними зусиллями. Більше того, сьогодні від цього залежить успіх у вирішенні і дедалі більшої кількості внутрішніх проблем. У результаті зростає кількість міжнародних організацій, розширюються їх функції. Поглиблюється процес інституціоналізації міжнародної спільноти. Можна сміливо стверджувати, що сьогодні міжнародна система не могла б нормально функціонувати без розвиненого комплексу організацій.

Міжнародним організаціям належить важлива роль у функціонуванні міжнародного права. Це стосується як правотворчого процесу, так і правозастосування. Відзначаючи ці моменти, Г.І. Тункін обгрунтовано підкреслював, що роль міжнародних організацій буде зростати й надалі.

Під тиском вимог життя відбуваються зміни у функціях організацій без зміни їх статутів, зростають їхні повноваження і вплив на держави. Розширюється сфера діяльності, яка охоплює все нові області, удосконалюється її механізм. Разом з тим стають все більш серйозними і що стоять перед організаціями завдання, а це, у свою чергу, диктує необхідність нових методів. Все частіше доводиться думати не про врегулювання що сталося, а про запобігання небажаного розвитку, здатного призвести до катастрофи. У діяльності організацій, насамперед ООН, зростає значення превентивної дипломатії.

Організація має інтегральними якостями, тобто такими, яких немає ні в одного її члена. Вона не сума членів, а система їх взаємодії, що істотно збільшує її потенціал. Участь в організації відкриває нові можливості перед кожною державою.

Основний масив права організацій утворюють норми їх установчих актів, а також договорів, що відносяться до організацій, наприклад Віденської конвенції про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986. Зростає число і посилюється роль звичайних норм у цій галузі.

Особливе місце займає внутрішнє право міжнародних організацій. Статут не в змозі врегулювати всі питання, пов'язані з діяльністю такої організації. Тому рішення значного обсягу конкретних питань внутрішньої діяльності надається самій організації, органу. До таких питань відносяться процедурні правила, правила, що регулюють діяльність персоналу, та ін.

Внутрішнє право міжнародних організацій регулює внутрішньоорганізаційні діяльність, а не відносини між державами. Організації не наділені правом створювати норми міжнародного права. Тому їх внутрішнє право не має якості міжнародного права. Воно має специфічну обов'язкову силу, необхідну для регулювання внутрішньоорганізаційні діяльності. Дотримання внутрішнього права забезпечується засобами самої організації. Мова йде про особливого різновиду міжнародних норм, об'єктом якої є внутрішньоорганізаційні відносини, у тому числі і за участю фізичних осіб. В одному випадку вони відносяться до адміністративного права організацій, в іншому - до їх трудового права.

Таким чином, наявність розвиненого права організацій є однією з характерних рис сучасного міжнародного права.

объект философии


Навігація по сайту Розділи сайту