Права народів

Всі народи мають право на самовизначення. У Пактах про права людини 1966 йдеться саме про народи, а не про нації. З цього випливає, що таке право належить народу в цілому. У силу цього права народи вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Як видно, мова йде про право народу вирішувати корінні проблеми свого суспільства в межах держави.

Народи має право розпоряджатися своїми природними багатствами без шкоди для міжнародних зобов'язань. Усі держави зобов'язані поважати та заохочувати здійснення права на самовизначення.