Головна Міжнародне Територія держави Порядок облаштування та охорони меж
тоталітаризм

Порядок облаштування та охорони меж

Лінія проходження кордону детально описується в договорі і наноситься на карту. Ця стадія називається делімітацією. Після цього межа визначається на місцевості, установлюються прикордонні знаки, складаються відповідні документи. Це стадія демаркації кордону. Практиці держав відома також редемаркація, під якою розуміється відновлення або оновлення раніше встановленої межі.

Якщо редемаркація обмежується відновленням кордону, то вона зазвичай проходить гладко. Але часом редемаркація пов'язана з обміном ділянками, передачею їх іншій стороні, з приведенням кордону у відповідність до загальних норм міжнародного права. В таких випадках можуть виникнути труднощі. Як приклад можна вказати на історію договору Російської Федерації з КНР 1994 р. про лінії кордону на її західному ділянці, що не знайшов розуміння у Державної Думи.

Серйозні проблеми, пов'язані з межами, виникли після розпаду СРСР. При визначенні кордонів між державами, що утворилися в результаті ліквідації держави-попередниці, колишні адміністративні кордони перетворюються в державні. У нових держав немає матеріальних можливостей облаштувати кордон один з одним.

Зазначена обставина, а також те, що нові держави не завжди в змозі забезпечити безпеку своїх "зовнішніх" кордонів, спонукали їх організувати спільну охорону кордонів. Цьому присвячено ряд актів СНД. У 1994 р. була прийнята Декларація про дотримання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів держав - учасниць СНД. Декларація не лише підтвердила рішучість поважати ці принципи, а й закріпила обов'язок кожного учасника припиняти дії, спрямовані проти кордонів інших учасників.

У 1995 р. Рада глав держав СНД прийняв Концепцію охорони зовнішніх кордонів прикордонними військами держав - учасниць СНД. Документ закріпив розподіл кордонів на внутрішні і зовнішні. Внутрішні є кордонами між державами СНД. Тут діє режим прозорості кордонів. Зовнішні кордону - це кордони країн СНД з суміжними державами, які не входять до СНД.

Як головне завдання прикордонної політики на зовнішніх кордонах названо забезпечення стабільності і безпеки держав СНД. У числі принципів відзначені всебічне співробітництво з охорони кордонів і взаємна відповідальність держав за забезпечення надійної охорони своєї ділянки зовнішнього кордону з урахуванням інтересів безпеки інших держав СНД.

У 1993 р. було затверджено Положення про Раду командуючих прикордонними військами. Мета Ради: координація прикордонних військ зусиль в галузі охорони зовнішніх кордонів і економічних зон, а також із забезпечення стабільності в них. З рядом держав укладено двосторонні договори в даній області.

За допомогою законодавства та міжнародних договорів на кордоні встановлюється прикордонний режим, покликаний забезпечити безпеку держави, а також слугувати своєрідним фільтром, який відкриває простір для правомірних зв'язків та перешкоджає в'їзду і ввезення, що суперечить інтересам держави.

Перетин кордону дозволяється при наявності відповідних документів, а вже в пунктах пропуску, що визначаються внутрішнім правом і міжнародними договорами. Несанкціоноване перетин кордону транспортними засобами, включаючи повітряні і морські судна, допустимо лише в разі надзвичайних обставин, аварії, стихійних лих та ін Прикордонний режим в Російській Федерації визначено Законом "Про Державну кордоні Російської Федерації" (розд. III і IV).

З метою забезпечення прикордонного режиму в Росії встановлюється прикордонна смуга шириною до 5 км, в якій прикордонні війська володіють особливими правами. Для вирішення питань, пов'язаних з підтриманням прикордонного режиму, для своєчасного врегулювання прикордонних інцидентів на певні ділянки кордону Уряд РФ призначає прикордонних представників (прикордонних комісарів, прикордонних уповноважених). На основі договорів з сусідніми державами вони взаємодіють з їх представниками. Цей інститут, введений в практику СРСР, виправдав себе і набув поширення. Чи не врегульовані на місці інциденти вирішуються по дипломатичних каналах.

философия русского просвещения кратко


Навігація по сайту Розділи сайту