предконфликтная стадия

Біженці

Біженець - особа, яка в силу обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідування через свою расу, релігію, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань знаходиться поза країною свого громадянства і не може або не хоче користуватися захистом цієї країни.

Війни між державами, конфлікти неміжнародного характеру, політичні переслідування ведуть до масового результату населення в інші країни. Це зробило необхідним врегулювання правового положення біженців, оскільки часто вони опиняються в безправному стані. Перші акти були ухвалені після Першої світової війни. Нині основним актом є універсальна Конвенція ООН про статус біженців 1951 р. З огляду на актуальність для себе цієї проблеми, що Росія стала її учасницею в 1992 р.

До біженцям не відносяться так звані економічні біженці, що залишають свою країну з економічних міркувань. Не може претендувати на статус біженця особа, яка вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності; раніше вчинила тяжкий злочин неполітичного характеру.

У принципі, держава зобов'язана надати біженцям статус, яким користуються іноземці взагалі. Що ж стосується урядової допомоги, то вони прирівнюються до місцевих громадян. Заборонено накладати стягнення на біженця за незаконний в'їзд. Держави по можливості полегшують асиміляцію біженців. Особливе значення має правило про неприпустимості вислання біженців в країну, в якій їхньому життю або свободі загрожує небезпека.

Контроль за дотриманням прав біженців здійснюється Управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців, статут якого був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 р.

Після приєднання до Конвенції 1951 р. у Росії в 1993 році був прийнятий Закон "Про біженців". У Законі наголошується, що він виданий відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права; у випадку розбіжності міжнародного договору та Закону застосовуються правила договору, за винятком тих випадків, коли це може призвести до обмеження прав біженців за законом.

Біженцям надано національний режим. Крім того, то на них поширюються пільги, встановлені для змушених переселенців, їм надається сприяння в придбанні громадянства РФ.

Одним з основних прав людини є право повернення у вітчизняне держава і проживання в ньому. Цьому права відповідає обов'язок держави дозволити в `їзд та поселення громадянина. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права передбачає 1966, що "ніхто не може бути безпідставно позбавлений права на в'їзд у свою власну країну" (ч. 4 ст. 12). Конституція РФ закріпила право громадянина "безперешкодно повертатися у Російську Федерацію" (ч. 2 ст. 27). Не може бути довільно висланий і іноземець, який законно проживає на території будь-якої держави, йдеться в Протоколі N 7 (1984 р.) до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Відомі випадки масового вигнання частини громадян в ході громадянської або міжплемінний війни. У таких випадках інші держави змушені приймати іноземних громадян в якості біженців, що створює серйозні проблеми. При цьому іноземна держава має право вимагати повернення цих осіб, а вітчизняне держава зобов'язана прийняти своїх громадян і забезпечити їхні права.

природа в широком и узком смысле


Навігація по сайту Розділи сайту