Головна Міжнародне Населення держави Придбання громадянства
понятие власть

Придбання громадянства

Існує два основних способи набуття громадянства - первісний і похідний. Перший - набуття громадянства при народженні (філіації). Другий - придбання громадянства після народження (натуралізація, укорінення). Термін "натуралізація" звичайно використовується у вузькому сенсі для позначення прийому в громадянство за заявою. У широкому сенсі він охоплює всі способи набуття громадянства після народження, включаючи вступ в шлюб, оптиці (вибір громадянства з двох або більше можливих) та ін

Право держав щодо способів придбання громадянства дотримується різних принципів. Один з них - принцип права крові (jus sanguinis), інший - принцип права грунту (jus soli). Відповідно до першого дитина набуває громадянство батьків. Відповідно до другого громадянство дитини визначається місцем народження.

Кожен з цих принципів має свої недоліки. Тому набули поширення змішані системи. Першими ввели такі системи Великобританія і США. Їх громадянство набувають як діти власних громадян незалежно від місця народження, так і діти іноземців, які народилися на їхній території.

Змішаної системи дотримується і законодавство Росії, але головна роль належить все ж принципу права крові. Згідно із Законом про громадянство РФ, дитина набуває громадянство батьків незалежно від місця народження (подп. "а" ч. 1 ст. 12). Принцип права грунту застосовується в тих випадках, коли один з батьків має громадянство РФ, а другий є іноземцем або особою без громадянства, а також коли батьки не мають ніякого громадянства (п. п. "в" і "г" ч. 1 ст. 12). Принцип права грунту застосовується і тоді, коли у батьків-іноземців народилася дитина на території Росії за умови, що держава, громадянами якої вони є, не надає йому свого громадянства.

На тих же підставах набувають громадянство діти, батьки яких невідомі (у нас таких дітей зазвичай називають підкидьок, в документах на інших мовах використовується термін "знайда").

Досить часто питання про набуття громадянства виникає при вступі в шлюб з іноземцем. У минулому було прийнято, що, вступаючи в шлюб з іноземцем, жінка втрачає своє громадянство та набуває громадянства чоловіка. В даний час все більша кількість держав стає на позицію рівноправності статей і встановлює, що вступ жінки в шлюб саме по собі не впливає на її громадянство. Разом з тим часто передбачається спрощений порядок набуття громадянства при вступі в шлюб.

Ця практика слід Конвенції про громадянство заміжньої жінки 1957 р., яка передбачила, що шлюб не впливає на громадянство дружини, рівною мірою як і його розірвання (ст. 1.  &nbsp Дружина-іноземка може набути громадянство чоловіка у спрощеному порядку. Ці положення сприйняті Законом про громадянство РФ (ст. 8).

Громадянство не може надаватися без бажання відповідної особи. Конституція Аргентини 1949 передбачала можливість автоматичного набуття громадянства після п'яти років життя в країні. Це викликало протест багатьох урядів. У результаті в 1954 р. Міністерство закордонних справ Аргентини видало комюніке, згідно з яким згадане положення Конституції не означає примусового наділення громадянством. Примусове надання громадянства - достатня підстава для дипломатичної захисту відповідних осіб державою їх громадянства.

Відомі випадки надання громадянства особам, які знаходяться поза територією держави, у порядку пожалування за особливі заслуги. У 1934 р. болгарському підданому комуністові Г. Димитрова, піддаються переслідуванням в гітлерівської Німеччини, СРСР завітав своє громадянство і вивіз його на свою територію. Можливість негайного прийняття до громадянства за особливі заслуги перед РФ передбачена і Законом про громадянство РФ (п. 3 ст. 13). Надання почесного громадянства держави чи міста не означає натуралізації.

Європейська конвенція про громадянство містить наступні правила про набуття громадянства. При народженні громадянство набувають автоматично, в силу закону:

а) діти, хоча б один з батьків яких володіє громадянством даної держави. Законодавство держави може передбачити виключення для дітей, народжених за кордоном;

б) діти, знайдені або народжені на території держави, якщо в іншому випадку вони виявляться особами без громадянства.

Що стосується натуралізації, то тут встановлено саме загальне правило в силу того, що проблема має серйозне соціальне та економічне значення для європейських держав. Згідно з цим правилом, держави повинні передбачити можливість натуралізації для осіб, які законно і зазвичай проживають на їхній території. Держави повинні полегшити придбання громадянства для таких осіб:

- Подружжя їх громадян;

- Дітей, один з батьків яких придбав їх громадянство;

- Дітей, усиновлених одним з громадян;

- Осіб, які народилися на їхній території, а також законно і зазвичай на ній проживають;

- Осіб без громадянства та визнаних біженців, законно і зазвичай проживають на їх території (ст. 6).

У цілому Закон про громадянство РФ відповідає вимогам Європейської конвенції.

Особливим видом набуття громадянства є реінтеграція, що означає відновлення раніше втраченого громадянства, наприклад в результаті вступу в шлюб. Право багатьох країн передбачає спрощений порядок відновлення громадянства. Передбачена реінтеграція і Закону України про громадянство (ст. 15).

философия эпохи возрождения гуманизм


Навігація по сайту Розділи сайту