Головна Міжнародне Населення держави Правове регулювання громадянства
функции политических партий

Правове регулювання громадянства

Протягом історії правове регулювання громадянства було суто внутрішньою справою держави. І сьогодні внутрішньому праву належить в цьому головна роль. У силу свого верховенства держава встановлює права громадянина, порядок набуття і втрати громадянства.

У наш час зростає роль міжнародного права у визначенні прав громадянина. Це стосується перш за все до норм про права людини та про юрисдикцію держав. Першою ластівкою в цьому відношенні з'явилася ще Гаазька конвенція про деякі питання, що відносяться до колізії законів про громадянство 1930 У ній говорилося, що закони про громадянство визнаються іншими державами лише "в тій мірі, в якій вони відповідають міжнародних конвенцій, міжнародним звичаям та загальновизнаним принципам права щодо громадянства". Це положення було підтверджено Міжнародним Судом ООН в рішенні по справі Ноттебома 1955.

Принципово новий крок був зроблений Загальної декларації прав людини 1948 року, яка проголосила право кожної людини на громадянство. Це зовсім не означає права вимагати надання громадянства у конкретної держави. Головне полягає в тому, що ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство (ст. 15). У Конституції РФ сказано, що громадянин РФ "не може бути позбавлений громадянства або права змінити його" (ч. 3 ст. 6).

Першим міжнародно-правовим актом, кодифікованому принципи і норми, що відносяться до громадянства, стала Європейська конвенція про громадянство, прийнята Радою Європи в 1997 р.. Насамперед зазначимо, що положення Конвенції не є самоісполнімимі. Держави повинні привести своє внутрішнє законодавство у відповідність з її принципами і нормами (ст. 1.  &nbsp Конвенція підкреслює взаємність правовідносини громадянства. "...У справах, які стосуються громадянства, до уваги повинні прийматися законні інтереси як держав, так і індивідів ". Чи підтверджується право на громадянство. Пропонується уникати безгромадянства.

Основними актами з питань громадянства в Росії є Конституція і Федеральний закон про громадянство Російської Федерації 2002 В цілому вони відповідають міжнародним стандартам. Згідно з Конституцією, громадянство Росії "набувається і припиняється відповідно до федерального закону, є єдиним і рівним незалежно від підстав придбання" (ч. 1 ст. 6).

место и роль философии в жизни человека и общества


Навігація по сайту Розділи сайту