Головна Міжнародне Міжнародної правосубєктності держави Правонаступництво щодо державних архівів
политика марксизма

Правонаступництво щодо державних архівів

Архіви представляють велику цінність, і не тільки для наукових і культурних цілей, але і для організації держави, для її благополуччя. Держава являє єдність минулого, сьогодення і майбутнього. Віденська конвенція 1983 закономірно присвятила спеціальну частину архівів.

Предметом правонаступництва є державних архівів держави-попередниці. Під цим розуміється сукупність документів будь-якої давнини, вироблених або придбаних попередником, які належать йому відповідно до її внутрішнього права і зберігаються ім. Як загальне правило перехід архівів не супроводжується компенсацією (ст. 23).

Правонаступництво не стосується архівів, які перебувають на території попередника, але належать третій державі відповідно до внутрішнього права держави-попередниці (ст. 24). Здається, що й архіви, що належать третім країнам відповідно до міжнародного права, також не можуть бути предметом правонаступництва. У разі їх передачі держава-попередник несе міжнародно-правову відповідальність.

Ці питання мають істотне значення для Росії, в якій знаходяться архіви деяких країн, захоплені гітлерівською Німеччиною, а після її поразки вивезені в СРСР. Основи законодавства РФ про архівний фонд РФ і архівах забороняють вивіз документів з державних архівів. Разом з тим передбачено, що якщо договором встановлено інші правила, то застосовуються правила договору (ст. 25). Такі договори відомі, наприклад Угода з Францією щодо виявлення та повернення архівних документів.

Конвенція закріпила принцип збереження цілісності державних архівних фондів. Цей принцип знайшов втілення в Угоді про правонаступництво щодо державних архівів колишнього Союзу РСР, укладену в рамках СНД в 1992 р.. Виходячи з принципу цілісності та неподільності архівних фондів, учасники не будуть претендувати на фонди, що утворилися в результаті діяльності вищих державних структур колишніх Російської імперії та СРСР, які зберігаються "за межами їх території" (ст. 1.  &nbsp

Одночасно учасники взаємно визнали перехід під їх юрисдикцію державних архівів, включаючи архіви загальносоюзного рівня, що знаходяться на їх території (ст. 2). Отже, розділ архівів зроблений по найбільш простому критерію - територіальним. У цьому світлі витлумачені та принцип цілісності фондів.

При об'єднанні держав архіви переходять до об `єднаного державі. Для всіх інших випадків встановлені практично спільні основні правила. Частина архівів держави-попередниці, яка повинна знаходитися на території держави-наступника в інтересах нормального управління її територією, переходить до цього наступнику. Переходить також частина архівів, що має безпосереднє відношення до території наступника.

Попередник зобов'язаний надати наступнику відомості, що стосуються його права на територію, що визначають його межі, а також ті, які необхідні для з'ясування змісту документів з переданого архіву. Це важливе положення не знайшло відображення в Угоді між країнами СНД, але думається, що воно передбачається з урахуванням цілей і принципів Статуту СНД.

исторические типы мировоззрения:


Навігація по сайту Розділи сайту