примеры социального неравенства

Росія

Конституція Росії відносить зовнішню політику, міжнародні відносини, міжнародні договори Федерації до відання (п. "до" ст. 71). Суб'єкти Федерації суверенними державами не є і тому не володіють міжнародною правосуб'єктністю, не дивлячись на те що в конституціях деяких республік йдеться про наявність у них суверенітету. Торкаючись цього питання, Конституційний Суд РФ визначив, що "у силу Конституції Російської Федерації республіки як суб'єкти Російської Федерації не мають статусу суверенної держави та наділити себе відповідними властивостями не можуть ..." .

Можливість здійснення суб'єктами Федерації та міжнародних зовнішньоекономічних зв'язків випливає зі статті Конституції, в якій йдеться про координацію таких зв'язків, що віднесена до спільного відання Федерації і суб'єктів (п. "о" ч. 1 ст. 72). Суб'єкти підтримують зв'язки, а Федерація - відносини. Думається, що таке розходження висловлює намір не ставить на один рівень міждержавні відносини та міжнародні зв'язки суб'єктів.

Відповідні питання досить чітко вирішені Федеральним законом про координації міжнародних зовнішньоекономічних зв'язків та суб'єктів Російської Федерації 1998. Відповідно до Закону, суб'єкти мають в межах своїх повноважень правом на провадження "міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків із суб'єктами іноземних федеративних держав, адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав ...". Що ж стосується зв'язків з органами влади іноземних держав більш високого рівня, то вони можуть здійснюватися лише за згодою Уряду РФ (пункт 1 ст. 1.  &nbsp

Передувала видання Закону практиці відомі такі угоди. Так, у березні 1998 Татарстан підписав Угоду про торговельно-економічну співпрацю з урядом Чеської Республіки. У 1994 р. Калінінградська область уклала Угоду з урядом Литви. МЗС РФ заявив, що він не визнає її існування.

Відповідно до названого вище Федеральним законом, що укладаються суб'єктами угоди не можуть суперечити внутрішньому праву РФ. Такі угоди "незалежно від форми, найменування та змісту не є міжнародними договорами" (ст. +7). Федеральні органи державної влади не несуть відповідальності суб'єктів Федерації по угодах (ст. 8).

До спільного відання Федерації та суб'єктів віднесено виконання міжнародних договорів РФ. Федеральний закон "Про міжнародні договори України" не передбачає можливості укладання таких договорів суб'єктами РФ. Встановлено, що якщо договір Федерації торкається питання, віднесені до ведення суб'єкта, то потрібне узгодження з його органами (ст. 4). Суб'єкти права представляти Федерації рекомендації про укладення договорів. Рішення про ратифікацію та припинення договорів підлягають розгляду Радою Федерації, що є органом представництва суб'єктів. Останні в межах своїх повноважень забезпечують виконання договорів РФ (п. ст 3. 32). Спори щодо компетенції між органами влади Федерації та суб'єктів вирішуються Конституційним Судом РФ.

Отже, суб'єкти РФ володіють можливостями впливати на договірні стосунки Федерації. Реальне значення цих можливостей залежить від практики. Проте такий стан знижує потребу суб'єктів у самостійну участь у договорах.

Аналіз законодавства суб'єктів показує, що питання про їх участь у міжнародних зв'язках вирішується неоднаково. Татарстану Конституція 1992 визначила статус республіки як "суверенної держави, суб'єкта міжнародного права" (ст. +61). Республіка свою зовнішню політику визначає (ст. 89). Очевидно, що такий статус виходить за рамки федерального союзу. Тому обгрунтоване в 1992 р. Конституційний Суд РФ визнала, що положення Декларації про державний суверенітет Татарстану, що ліг в основу Конституції, "суперечать конституційному статусу республіки у федеративній державі".

Практика Російської Федерації в загальному йде шляхом регулювання міжнародних зв'язків суб'єктів на федеральному рівні. Росія уклала Угоди с Польщею про співробітництво регіону Санкт-Петербурга і регіонів Польщі і про співпрацю Калінінградської області та північно-східних воєводств Польщі. Мова йде про господарському і соціально-культурне співробітництво.

У принципі, угоди суб'єктів Федерації мають тим самим статусом, що й угоди інших частин держави. Але є й відмінність. Складається воно в тому, що суб'єкти Федерації мають більш широкою компетенцією. Тому зміст їх угод торкається і більш важливі питання. Відповідно законодавство цими угодами приділяє особливу увагу. Однак міжнародні зв'язки суб'єктів РФ приватноправового характеру регулюються цивільним правом. Відповідно до ЦК РФ, "Российская Федерация не відповідає за зобов'язаннями суб'єктів Російської Федерації". Суб'єкти не відповідають за зобов'язаннями один одного і Федерації зобов'язань (ст. 126 ЦК).

Конституція РФ передбачає укладення угод між Федерацією і суб'єктами щодо статусу останніх (ч. 5 ст. 66; ч. 2 ст. 78) і передбачає укладення угод між суб'єктами. Виникає питання про застосування міжнародного права до таких угод і зв'язків між суб'єктами загалом. Досвід показує інших федерацій, що такі угоди розглядаються як акти внутрішнього права, що регулює і згадані зв'язку. Що ж до норм міжнародного права, то вони можуть застосовуватися в цьому випадку за аналогією в рамках конституційного права. Не можна забувати, що норми міжнародного права відображають багатовіковий досвід регулювання міждержавних відносин.

Комісія міжнародного права ООН визнала, що "угоди між двома штатами - членами федеративної держави мають певний подібністю до міжнародних договорів і в деяких випадках певні принципи права договорів застосовувалися до них за аналогією. Однак такі угоди діють у правовому режимі Конституції ".

Це підтверджується і Конституцією РФ, згідно з якою статус республіки визначається Конституцією РФ і конституцією республіки (год 1 ст. +66). Це стосується і статусу правових актів республіки, включаючи її угоди. З іншого боку, є міжнародне право частиною правової системи країни та в такій якості може застосовуватися і до угод суб'єктів з урахуванням їх специфіки і, зрозуміло, в рамках Конституції.

Показовим у цьому плані досвід ФРН в якій міжнародне право також є частиною права країни. Федерального конституційного суду в 1973 р. констатував вирішальну роль Конституції в регулюванні відносин між суб'єктами федерації і разом з тим визначив, що там, де таке регулювання відсутнє, відносини між державами - членами федерації регулюються нормами міжнародного права.

Угоди з суб'єктами федерації та останніх між собою - новий для нашої держави явище. Вони можуть стати важливим і специфічним джерелом внутрішнього права. Використання з цією метою досвіду міжнародного права видається цілком доцільним.

славянофильство


Навігація по сайту Розділи сайту