легальна влада

Федерація

Федерация (союзна держава) - державне утворення, у якому суб'єкти володіють значною самостійність у внутрішніх справах, зовнішні зносини а зосереджені в руках центральної влади.

У Міжамериканський конвенції про права та обов'язки держав 1933 відповідна норма сформульована так: "Федеративна держава становить лише одну особу перед міжнародним правом" (ст. 2). Міжнародна практика підтверджує цю норму.

Існує кілька федерацій, суб'єкти яких мають право укладати міжнародні угоди за досить обмеженому колу питань (прикордонні, культурні, поліцейські, економічні зв'язки) під контролем федерального уряду. До них ФРН відносяться, Швейцарія, Австрія і якоюсь мірою США і Канада.

Відомі два федерації, суб'єкти яких були за конституцією суверенною і могли претендувати на статус суб'єктів міжнародного права. Ними були Союз РСР та Соціалістична Федеративна Республіка Югославія. Правосуб'єктність двох союзних радянських республік - України і Білорусі - отримала міжнародне визнання завдяки їх членства в ООН. Однак насправді ця правосуб'єктність значною мірою носила формально-юридичний характеру. Обидві ці федерації розпалися.

За активної участі радянського юриста Г.И. Тункіна Комісії міжнародного права ООН виробила наступне правило: "Держави - члени федеративного союзу можуть мати правоздатність укладати міжнародні договори, якщо така правоздатність допускається федеральною конституцією і в межах, встановлених нею". З цього видно, що мова йде не про повну правосуб'єктності, а про правоздатності укладати договори у межах, встановлених конституцією. Проте і у такому вигляді правило не було прийнято Віденською конференцією з права міжнародних угод 1968 - 1969 рр.. І все ж таки пропозицію Комісії залишається єдиним достатньо авторитетним правилом з даного питання.

Слід, однак, враховувати, що при реалізації правила цього виникає чимало юридичних проблем. Федеральне законодавство може зробити нездійсненним угоду її суб'єкта. Також угода, укладена суб'єктом, виявиться нездійсненним в разі його протиріччя міжнародному зобов'язанню федерації. Досвід показує, що ні самі федерації, ні іноземні партнери їх, за рідкісним винятком, не готові на ділі визнати за членами федерації статус суб'єктів міжнародного права навіть в обмеженому вигляді. Безпосередню участь членів федерації в міжнародно-правових відносинах ускладнює їх. Іноземні держави вважають за краще мати справу з центральною владою.

При укладанні багатосторонніх конвенцій в основному з прав людини США використовують так звану федеральну застереження, відповідно до якої федерація бере на себе лише ті зобов'язання, які не відносяться до компетенції штатів. Під впливом США застереження була втілена в деяких конвенціях. Конвенція про статус біженців 1951 р. містить федеральну статтю (ст. 41), згідно з якою щодо статей, що відносяться до юрисдикції законодавчої влади суб'єктів федерації, "федеральний Уряд буде доводити такі статті до уваги відповідних влади штатів, провінцій або кантонів з доброзичливої рекомендацією" .

Федеральна застереження відома навіть практиці двосторонніх договорів США. Деякі торгові угоди, що передбачають взаємне надання національного режиму, містять постанови про те, що якщо той чи інший штат не надасть такий режим громадянам іншого боку, то громадяни, які проживають у цьому штаті, не будуть користуватися на території цієї сторони таким режимом (Торговий договір з Нідерландами 1956 р.). Подібні положення ставлять іншу сторону в явно нерівноправне становище. Невипадково федеральна застереження не разів викликала протест інших країн.

виды нравственных ценностей