классификация политической культуры

Принцип співпраці

Статут ООН досить повно втілив ідею співпраці. Як принципу вона була сформульована Декларацією 1970 Принцип зобов'язує держави співробітничати один з одним незалежно від відмінностей їхніх політичних, економічних і соціальних систем. Визначено основні напрямки співробітництва: підтримка миру та безпеки; загальне поважання прав людини; здійснення міжнародних відносин в економічній, соціальної, культурної, технічної та торгової областях; співпрацю з ООН і вживання заходів, передбачених її Статутом; сприяння економічному зростанню в усьому світі, особливо в країнах, що розвиваються.

Юридично зобов'язати державу до конкретного виду співпраці з іншою державою так само складно, як і зобов'язати його до дружби. Це дало підставу деяким юристам заперечувати юридичний характер принципу співпраці. Здається, що в принцип значною мірою носить характер ідеї, що пронизує інші принципи. Усі принципи і норми повинні застосовуватися у відповідності до принципу співпраці.

категории диалектики содержание и форма примеры


Навігація по сайту Розділи сайту