политическое поведение кратко

Теоретичні концепції

Співвідношення двох систем права визначається взаємодією регульованих ними відносин. Спочатку міжнародне право не надавало впливу на внутрішнє право. Вирішальним був вплив внутрішнього права, як більш розвиненого. Проблема привернула до себе увагу лише в кінці XIX в.

Дотримуючись поглядів Г. Гегеля, деякі німецькі юристів сформулювали концепцію примату внутрішнього права, відповідала інтересам зовнішньої політики Німеччини, підготовленої до переділу світу. А. Цорн, приміром, розглядав міжнародне право як внешнегосударственное право, норми якого є юридичними лише в тій мірі, в якій вони включені у внутрішнє право. Ця концепція є нігілістичної, оскільки заперечує існування юридична міжнародного права.

Нігілістична теорія з самого початку піддавалася критиці в літературі і не набула поширення. Однак її рецидиви часу від часу зустрічаються. Свого часу А.Я. Вишинський обстоював теорію пріоритету внутрішнього права. А. Формула Цорна слово в слово відтворена ізраїльським юристом А. Левонтіним. Але значно важливіше те, що в практиці державних органів тенденція спостерігається визнавати фактичний пріоритет за внутрішнім правом.

Наприкінці XIX в. була сформульована концепція дуалізму і. Згідно їй, міжнародне право і внутрішнє діють в різних сферах, являють собою самостійні правові системи, що не перебувають у підпорядкування. Дуалізм знайшов найбільш широке визнання у доктрині. Його прихильники і в наш час вважають, що "формально міжнародне і національне право як системи ніколи не можуть вступити в конфлікт. Може мати місце щось інше, саме конфлікт зобов'язань чи нездатність держави надходити у внутрішньому плані так, як того вимагає від нього міжнародне право "

Концепція дуалізму найбільш правильно відображає співвідношення міжнародного та внутрішнього права. Її недолік вбачається в деякій недооцінці взаємозв'язку двох систем. Не випадково прихильники даної концепції нерідко шукають шляхи подолання цього недоліку й засоби подолання колізій. Болгарський юрист П. Радойнов висунув концепцію реалістичного дуалізму, відповідно до якої необхідно виходити з того, що колізії в кінцевому рахунку вирішуються на користь міжнародного права, тому що інший підхід означав би його заперечення.

Після Першої світовий війни австрійський юрист Г. Кельзен сформулював основи концепції примату міжнародного права, відповідно до якої воно виступає як верховного правопорядку, не обмеженого іншими правопорядками, і сама визначає сферу дії внутрішнього права. В наші дні все більше авторів вважають, що заради миру міжнародне співтовариство має визнати примат міжнародного права, в усякому разі при розбіжності його приписів з нормами внутрішнього права.

Представляється некоректною постановка питання про формальне приматі того чи іншого права. Кожен вирішує свої завдання, в своїй області і за допомогою власного механізму.

основные проблемы онтологии


Навігація по сайту Розділи сайту