Головна Міжнародне Застосування норм міжнародного права Способи тлумачення норм міжнародного права
типология политических систем

Способи тлумачення норм міжнародного права

Граматичне тлумачення - це з'ясування змісту норми шляхом її аналізу тексту з точки зору етимології, лексики, синтаксису та стилістики даної мови.

Логічне тлумачення - анализ норми шляхом використання законів і правил логіки. Предметом аналізу є не слова, а поняття, що позначаються словами, і їх співвідношення. Загалом, закони логіки використаються при будь-якому тлумаченні, але в даному випадку вони висуваються на перший план.

Спеціальна-юридична тлумачення є з'ясування юридичних характеристик міжнародно-правової норми. Мова йде про такі моменти, як: чи знаходиться норма в силі, яким є коло суб'єктів, на яких поширюється її дія, і т.п. Для міжнародного права цей засіб тлумачення має особливе значення через складність формування його норм, особливо звичайних.

Спеціально-юридичне тлумачення полягає також в аналізі юридичних понять, категорій, конструкцій на основі спеціальних правових знань. Особливе значення цей спосіб здобуває тоді, коли мова заходить про держави з різними правовими системами. У різних країнах не збігається значення навіть одних і тих же термінів.

Систематичне тлумачення - аналіз норми як елемента системи міжнародного права в її взаємозв'язку з цілями і принципами, а також з іншими нормами. Це спосіб притаманний праву протягом всієї його історії. "Погоджувати один закон з іншим є кращий спосіб їх тлумачення". В міру ускладнення системи міжнародного права значення цього способу зростає. Хороший результат може дати використання досягнень теорії систем

Для тлумачення норми істотне значення має з'ясування її місця в договорі, в якому розділі вона знаходиться, які питання покликаний вирішувати договір в цілому і відповідний розділ. Інакше кажучи, з'ясовується положення норми в системі даного договору, який являє собою єдине ціле і внутрішньо узгоджений.

Наступний етап - з'ясування місця самого договору й інтерпретовані норми в систему більш високого порядку, у якості якої можуть виступати система двосторонніх, групових, регіональних норм і, нарешті, загальне міжнародне право. Систематичне тлумачення передбачає розкриття змісту норми залежно від місця, яке вона займає у відповідній міжнародно-правовій системі.

Важливість системної тлумачення очевидна, особливо за умов розвитку системного характеру міжнародного права у цілому. Розкриття структурних зв'язків і опосередкування норм дає можливість більш грунтовно проникнути в його сенс і зрозуміти її вплив на міжнародні відносини, яке здійснюється у взаємодії з іншими нормами. Системне тлумачення створює додаткові можливості для усунення розбіжностей між різними нормами, що а також для заповнення прогалин у праві.

До систематичного тлумачення примикає тлумачення телеологічного (telos греч. - мета), воно визначає зміст норми у відповідності зі яка стоїть перед нею метою. Значення цього моменту підкреслюється і в практиці Міжнародного Суду ООН. Разом з тим застосування телеологічного тлумачення відірвано від інших способів відкриває значний простір для довільного тлумачення. Тому Міжнародного Суду ООН, особливо у минулому, ставився до нього критично. З цим не можна не рахуватися при застосуванні телеологічного тлумачення.

Історичне тлумачення - з'ясування сенсу норми у світлі історичних умов його прийняття. При цьому використовуються додаткові кошти тлумаченням, до яких відносяться підготовчі матеріали та обставини створення норму. Історичне тлумачення нерідко застосовується в міжнародній практиці, включаючи судову. Історичне тлумачення не обмежується минулим. Воно аналізує норму також з урахуванням умов, в яких вона здійснюється.

Особливо активно тлумачення у світлі мінливих умов використовується Європейським судом з прав людини. Він розглядає норму як "живий, що розвивається договору, що підлягає тлумаченню у світлі тих умов, які склалися в даний час". Так, в рішення по справі "Маркс проти Бельгії" Суду визначив, що відмінності в правовому положенні "закононародженими" і "незаконнонароджених" дітей, які розглядалися під час підготовки Європейської конвенції з прав людини як "вирішуються і нормальні", перестали бути прийнятними.

виды ценностей психология


Навігація по сайту Розділи сайту