легальность политической власти

Міжнародна законність

Законність має саме істотне значення для функціонування міжнародного права. Проте це явище мало досліджена. Багато написано про пануванні права (rule of law), але це поняття хоч і пов'язане з законністю, але є більш широким. Деколи під законністю розуміють відомий історії XIX ст. легітимізм.

Автори робіт про міжнародної законності розуміють її як відповідність поведінки переважної більшості суб'єктів приписами міжнародного права. Болгарський юрист А. Неделчо визначає законність як "особливий стан міжнародних відносин, яке характеризується певним їх відповідністю приписами міжнародного права". Загалом, такі визначення, відображаючи суть законність, недостатньо виділяють її специфіку. Поняття законності зближується з поняттями ефективності міжнародного права та міжнародного правопорядку.

Зі своєї сторони можемо запропонувати наступне визначення міжнародної законності: міжнародна законність - це режим функціонування системи міжнародних відносин, заснований на принципі сумлінного виконання зобов'язань з міжнародного права, що забезпечує реалізацію цього принципу.

У міжнародної законності концентровано виражена властивість міжнародного права протистояти свавіллю та насильству, охороняти соціально необхідні міжнародні відносини. В основі законності знаходиться механізм, суть якої полягає в тому, що володіє правом суб'єкт зацікавлений у виконанні зобов'язання іншою стороною, у її правомірне поведінці і докладає наявні в його розпорядженні засоби для досягнення мети. Разом з тим він усвідомлює, що виконання зобов'язань іншою стороною можливе лише в тому випадку, якщо сам суб'єкт буде вірним своїм зобов'язанням. Захищаючи свої права, держава стверджує режим міжнародної законності.

Крім основних принципів міжнародного права в основі законності лежать і свої специфічні принципи: універсальність законність, загальний і рівна обов'язковість міжнародно-правових норм. Завдання законності полягають у виключенні з міжнародного життя насильства і свавілля, у забезпеченні законних інтересів і прав суб'єктів, в досягненні того, щоб приписи права втілювалися у фактичній поведінці суб'єктів.

Юридичний зміст міжнародної законності укладено у визнанні юридичної сили міжнародно-правових норм, включаючи визнання особливої юридичної сили імперативних норм і положень Статуту ООН; у створенні норм згідно з існуючою системою міжнародного права; в повазі та захисту прав суб'єктів; в індивідуальному і колективному протидії правопорушникам ; у контролі за дотриманням норм міжнародного права. Як бачимо, правопорядок і законність - поняття взаємопов'язані. Вони виражають міжнародне право у дії, в процесі його функціонування.

Законності Режим поширюється як на правотворчу, так і на правоосуществітельную стадію. У першому випадку він полягає в забезпеченні положення, при якому знову створювані норми будуть правомірні як щодо порядку їх прийняття, так і їх утримання. Свідчить Практика, що дана проблема дуже актуальна і під час створення регіональних і локальних норм.

Особливе значення має забезпечення законності на стадії правоосуществленія, де маються широкі можливості для невиконання правових норм шляхом одностороннього тлумачення і фактичного відхилення від них. Законність покликана також забезпечити, щоб таке сильнодіючі засоби, як примус, здійснювалося в рамках міжнародного права.

Законність являє собою режим функціонування не лише міжнародно-правовій, а й міжнародної системи в цілому. Остання повинна діяти таким чином, щоб гарантувати успіх міжнародного права, бо це необхідно для її нормального функціонування. Тут мова йде вже не про ідеї і принципи, а про реальностях, втілених в інститутах і практиці міжнародної системи. У цьому бачиться основний політичний аспект поняття міжнародній законності. Головне тут полягає, очевидно, в тому, що законність пов'язує право з політичними явищами, залучає їх до його захисту. У політичній свідомості ідея законності є важливим елементом. Суть її полягає в усвідомленні того, що міжнародна система здатна нормально функціонувати лише в режимі дотримання правових норм.

На жаль, ідея міжнародної законності не посіла належного місця в політичному мисленні. Усе ще значний міжнародно-правової скептицизм у середовищі як політичних діячів і чиновників, так і у широких верств населення.

Серйозне значення для законності має її зв'язок з демократією. Без законність не може бути демократичного світу. Демократизм міжнародної системи сприяє ефективності міжнародного права, законність а забезпечує демократію.

Законність передбачає реальність права, загальне підпорядкування йому, суверенна рівність держав перед права, а також право кожної держави на участь у вирішенні міжнародних проблем на демократичній основі. Законність так само неподільною, як і світ. Зниження рівня законності в одній сфері негативно позначається на законності у цілому.

Коріння міжнародної законності йдуть в національні політичні і правові системи. Кожному державі властива своя ступінь визнання необхідність міжнародної законності. Залежить це від внутрішніх і міжнародних його потреб та інтересів, від рівня політичного, морального, правового та культурного розвитку суспільства. Міжнародна законність має потребу в фундаменті, наріжним каменем якої є правові держави. Розвиток йде від правових держав до правового міжнародному співтовариству. Разом з тим становлення правової спільноти стимулює формування правових держав.

З одного боку, міжнародна законність покликана створити сприятливі соціально-політичні умови для функціонування міжнародного права. З іншого боку, його ефективне функціонування - необхідна умова законності. Надійний міжнародний правопорядок може існувати лише в умовах законності. Їх рівні взаємопов'язані.

Оскільки законність визначається відповідністю міжнародних відносин їх правовий моделі, такого а ступінь відповідності може бути різною, постільки можна говорити про різний рівень законності. Він різний у відносинах різних країн і в різних галузях співробітництва. Але загальна тенденція полягає у підвищенні рівня міжнародної законності і правопорядку.

основные задачи философии


Навігація по сайту Розділи сайту