социал демократия кратко

Звичаї і традиції

Звичайні (лат. - usage) - не володіє юридичною силою міжнародна норма, що складається безпосередньо у відносинах держав у результаті підтвердження практикою.

Коли певним правилом слідують тривалий час, воно перетворюється на звичай або традицію, і тоді вважається правильним його дотримуватися і неправильним - відхилятися від нього. Стародавня максима: не слід відступати від того, що всіма дотримується (non recedendum a communi observanti).

Звичай полегшує повсякденне взаємодія держав, знімаючи з них певною мірою тягар прийняття безлічі індивідуальних рішень там, де склалися і були апробовані стійкі стандарти. Часом сила звичаю, переросло в звичку посадових осіб, може виявитися не менш дієвою, ніж сила норм міжнародного права.

Відзначимо, що в дипломатичній практиці рідко використовується термін "звичай". У більшості випадків посилаються на практику, усталену практику. Найчастіше в договорах та інших міжнародних актах говориться, що сторони будуть керуватися існуючою практикою. Нерідко підкреслюється, що практика повинна враховуватися разом з міжнародним правом.

Згадування в договорах практики може також означати посилання на певний стандарт здійснення норм міжнародного права. Про роль практики у формуванні звичайних міжнародно-правових норм вже говорилося. Звичай, за яким визнана юридична сила, стає звичайною нормою міжнародного права. Практика враховується і при створенні договірних норм, при їх тлумаченні і застосуванні.

Звичай має велике значення для регулювання, якщо можна так висловитися, процесуальних відносин: порядок зносин органів держав, форми та методи діяльності міжнародних організацій та ін

Таким чином, життєва сила звичаю - в його розумності, доцільності, перевірений, практичному зручності.

У міжнародних актах часто посилаються на традиції, яким має слідувати. Найчастіше під традицією розуміється сформований порядок, дух взаємодії, що характеризується стійкістю. За характером і механізму дії традиції близькі до звичаєм. Часом вони означають одне й те саме. Але в цілому традиції являють собою норми більш широкого і загального характеру. Вони відносяться до всієї системи відносин між даними державами або до її великої підсистемі. Традиції можуть характеризувати і світову систему. Сумним прикладом можуть служити традиції холодної війни, які долаються насилу.

Традиції закріплюють склалися інститути, принципи і норми, включаючи правові, роблять їх традиційними. Вони доповнюють інші нормативні кошти на різних рівнях. Джерело сили традицій укладений в тривалості їх існування, у здатності надавати регулювання традиційний характер, додатково легітимізувати його давністю існування.

основные особенности немецкой классической философии


Навігація по сайту Розділи сайту