понятие и сущность власти

Договірні норми

Договірна, або конвенційний, норма є правило, що міститься у Міжнародно-правовий договір, що надає їй юридичну силу.

Відповідно до загального міжнародним правом договірна норма презюмірует, що всі її зміст має юридичну силу, якщо інше не буде доведено. Тому важливо відрізняти політичні домовленості от міжнародно-правових договорів. Вирішальним фактором є намір сторін, а судять про нього, перш за все, за формою акта.

Роль угод неухильно росте. Особливо відзначимо зростання кількості багатосторонніх і навіть загальних, універсальних договорів, зокрема і кодифікаційних. Однак це зовсім не означає, що договірні норми стають більш важливими, ніж звичайні. Принцип добросовісного виконання зобов'язань на перших місце ставить загальновизнані норми, а на другій - договори, до того ж дійсні згідно загальновизнаним принципам і нормам.

Немає сенсу продовжувати спір про те, який вид джерела міжнародного права важливіше. Головне значення має те місце, яке займають звичайні чи договірні норми в міжнародно-правовій системі: вони є імперативними диспозитивними або, універсальними або локальними, що стосуються заборони випробувань ядерної зброї чи культурного обміну і т.д.

У доктрині здавна поширене розподіл договорів на договори-закони і договори-угоди. Прибічники такого підходу нерідко стверджують, що джерелами міжнародного права можуть бути тільки першим. Разницу між нормами загальних багатосторонніх конвенцій і двосторонніх договорів навряд чи можна заперечувати. Одні є загальними нормами, що регулюють інші локальні відносини. Але і ті й інші залишаються міжнародно-правовими нормами. Отже, і двосторонні договори джерелом можуть бути міжнародно-правових норм, правда, лише локального характеру.

Основна особливість договірних норм полягає у їх формі. Вони володіють перевагами писаного права (jus scriptum) і вже в силу цього є незамінний інструмент міжнародно-правового регулювання. Ускладнення міжнародних відносин та інтенсифікація їх регулювання пред'являють підвищені вимоги до точності, конкретності норм. У результаті регулювання все більшого обсягу міжнародних відносин можна гарантувати тільки за допомогою договірних норм, що забезпечують чітке регулювання нерідко з використанням географічних карт, графіків, цифр, формул і т.п.

Розвиток спеціалізованого співпраці вимагає спеціалізованого права - повітряного, космічного, транспортного та ін Багато найважливіших області співробітництва взагалі без немислимі договірних норм, наприклад скорочення збройних сил, питання безпеки, мирне врегулювання та ін Необхідним інститутом стали міжнародні організації, основу утворення та діяльності яких створює договірне право.

Важливим якістю договірних норм є стабільність їх змісту. Тому вони забезпечують досить високий рівень передбачуваності поведінки учасників. Процес творення договірних норм відрізняється демократизмом. У ньому на рівній основі беруть участь усі зацікавлені держави, відсторонення від участі будь-якого з них неправомірно. Щоправда, у житті все не так просто, і з питань участі виникають суперечки. Проте кожна держава самостійно вирішує питання про прийняття договору, а при негативному рішенні воно не пов'язане його постановами.

Все більш високі вимоги пред'являються до якості, до наукової обгрунтованості норм. У цьому відношенні кофікаційні конвенції як джерело загального міжнародного права не мають собі рівних, оскільки готуються за безпосередньої участі великого числа вчених і досвідчених юристів. Навіть створювані на основі резолюцій міжнародних організацій звичайні норми поступаються їм, так як самі резолюції в більшості випадків позбавлені відповідної наукової підготовки.

Договірне нормотворчість характеризується цілеспрямованістю, програмованого. Договірні норми мають більші можливості для розбудови існуючих та встановлення нових відносин. У міру того як перед міжнародною спільнотою будуть виникати все більш складні проблеми, які потребують радикальному рішенні, буде зростати і роль договорів.

Визначеність договірних норм полегшує їх застосування, а також контроль за їх здійсненням. Особлива державно-правова процедура оформлення згоди на обов'язковість договору (ратифікація та інші способи) надає договірними нормам додатковий авторитет у внутрішньодержавної сфері, полегшує їх взаємодію з внутрішнім правом. Цілком зрозуміло, що, наприклад, судді простіше застосувати правило, записане в договорі, ніж неписане звичайну норму.

коперниканский переворот канта кратко


Навігація по сайту Розділи сайту