Головна Міжнародне Система міжнародного права Звичайні норми міжнародного права
формы правления виды

Звичайні норми міжнародного права

При розгляді правотворчого процесу ми встановили, що в міжнародному праві існує два види звичайних норм. К традиційного виду відносяться що склалися в практиці неписані правила, за якими суб'єкти визнають юридичну силу. До нового виду відносяться норми, які також є неписаними правилами, визнаними юридично обов'язковими, але створюються вони не тривалою практикою, а в результаті визнання одного або кількох прецедентів. Для створення другого виду норм особливе значення має нормативна практика, коли формулюється норма у неправовій акті, найчастіше в резолюції міжнародної організації, а потім визнається в якості норми міжнародного права.

Нерозуміння цих відмінностей є однією з причин розбіжностей в доктрині, які не можуть не зачіпати практику. У доктрині підкреслюється, що звичайні норми - одна з найбільш важливих і разом з тим спірних і суперечливих проблем. По-різному оцінюється роль звичайних норм, їх місце в міжнародному праві.

Багато вчених вважають, що міжнародне право покоїться в основному на звичаї. Деякі вважають, що звичай - ієрархічно вища форма норм міжнародного права, ніж договір (Дж. Кунц, США). Чимала кількість авторів дотримуються іншої точки зору. На думку професора М.І. Лазарева, "більшість вчених (та цим шляхом йде і практика держав) вважають, що в сучасному міжнародному праві головним джерелом є міжнародний договір, а міжнародний звичай - не головний". Професор В. Фрідман (Сполучені Штати Америки) думав, що звичай все менш відповідає потреб сучасного міжнародної спільноти.

З цим можна було б певною мірою погодитися, якщо мати на увазі традиційний звичай. Але, як ми бачимо, виникли зовсім нові способи формування норм звичайних, які відрізняються динамізмом.

Здається, що головна причина розбіжностей полягає в різних виставах не лише про звичайні норми, але і про систему міжнародного права. Якщо під міжнародним правом розуміти всю сукупність норм, що регулюють міжнародні відносини, то, дійсно, переважаючими є норми договірні. Якщо ж мати на увазі загальне міжнародне право, то воно складається зі звичайних норм. Часто загальне право ототожнюють із звичайними. Однак найбільш розповсюдженим, мабуть, є таке розуміння загального міжнародного права, що охоплює і норми універсальних договорів. У такому сенсі вона була використана та Комісією міжнародного права ООН.

Ставлення до звичаєвим правом обумовлене політичними і факторами. Після утворення радянської держави воно дуже скептично поставився до створеного до нього буржуазному праву й визнало, що його відносини повинні регулюватися договорами. Ця позиція позначилася і на радянській доктрині міжнародного права. Історія певною мірою повторилася після утворення нових держав внаслідок деколонізації. Щоправда, висувалися заперечення не проти форми звичайних норм, а проти їхнього змісту. Вірність звичайним норм, що відповідають інтересам усіх держав, підкреслюється в доктрині і практиці нових держав

Важливість звичайних норм визначається тим, що вони служать основною будівельним матеріалом для загального міжнародного права. Звичайними нормами є основні принципи. Велика роль звичайних норм і в галузях міжнародного права. Досліджуючи ту чи іншу галузь, фахівці констатують важливу роль звичайних норм. На думку С.В. Черниченко, санкції відносяться до галузі міжнародного звичаю. В.А. Мазова прийшов до висновку, що більшість правил відповідальності встановлюється звичайним правом.

Особливий інтерес викликає та обставина, що звичаєм належить важливе місце в нових галузях міжнародного права, таких як космічне право, а також в активно розвивається, економічному та фінансовому праві.

Отже, немає підстав перебільшувати роль норм договірних за рахунок звичайних і навпаки. Головне - з'ясувати значення кожного з цих видів норм та їх взаємодія.

Підвищення значущості звичайних норм робить актуальною задачу забезпечення достатньо чіткого регулювання їх функціонування. Процес створення і здійснення звичайних норм регулюється звичаєм. Зрозуміло, було б бажано кодифікувати відповідають норми, проте ця складна тема навіть не включена в план роботи Комісії міжнародного права ООН.

Вихід з цього становища бачиться в тому, щоб застосувати за аналогією кодифіковане право міжнародних договорів. Віденські конвенції про право договорів 1969 р. і 1986 закріпили не тільки правила, що відображають специфіку договорів, але і правила, загальні для всіх міжнародно-правових норм. У цьому немає нічого дивного. Договірні і звичайні норми мають єдиної юридичною природою і здійснюються на основі єдиних принципів. Тому, взявши за основу Віденські конвенції, спробуємо сформулювати основні правила функціонування звичайних норм.

Кожна країна має одно суверенним правом брати участь у створенні звичайних норм. Правоздатність міжнародних організацій у цій області визначається її установчим актом і практикою його реалізації.

Посадовець чи орган вважаються представляють державу або організацію з метою формування чи прийняття звичайних норм, якщо із законодавства чи актів організації, а також практики їх реалізації виявляється, що вони розглядаються в такій якості.

Звичайна норма спільного міжнародного права приймається більшістю держав, які представляють головні форми цивілізації і основні правові системи світу, тобто міжнародною спільнотою в цілому.

Регіональні та локальні звичайні норми приймаються за згодою всіх безпосередньо зацікавлених держав або організацій.

Згода на обов'язковість суб'єкта для нього звичайною норми загального міжнародного права може бути висловлене шляхом ясно вираженої або мовчазної визнання (відсутність протесту). Згода з регіональною або локальної звичайною нормою повинно бути ясно вираженим.

Суб'єкт не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання невиконання звичайної норми.

Звичайна норма є обов'язковим для визнав її суб'єкта щодо будь-якої дії чи факту, які мали місце до визнання.

Звичайна норма має тлумачитися сумлінно у світлі її об'єкта і мети, з урахуванням всіх доказів її змісту, в дусі основних цілей і принципів Статуту ООН. Поряд з первинним змістом норми враховуються:

- Будь-яке подальше угоду між більшістю суб'єктів відносно тлумачення норми або її застосування;

- Подальша практика застосування норми, яка встановлює угоду щодо суб'єктів її тлумачення;

- Будь-які відповідні норми міжнародного права, що застосовуються у відносинах між суб'єктами.

Звичайна норма спільного міжнародного права може бути змінена тільки міжнародним співтовариством в цілому.

Дві чи більше суб'єктів можуть погодитися змінити або призупинити дію диспозитивною норми загального міжнародного права у своїх взаєминах, якщо такі зміни:

- Не впливає на користування іншими суб'єктами своїми правами, що випливають з зазначеної норми, або на виконання ними своїх обов'язків;

- Не є несумісним із здійсненням цілей норми.

Припинення дії договору, що містив звичайні норми, не впливає на дійсність цих норм.

Припинення звичайної норми спільного міжнародного права (як і її зміна) може мати місце тільки за згодою міжнародного співтовариства в цілому.

Відмова окремого суб'єкта від прийнятої ним звичайної норми допустимо лише в тому випадку, якщо така можливість випливає з її характеру.

Істотне порушення звичайної норми загального міжнародного права одним із суб'єктів дає іншим суб'єктам право за погодженням призупинити її дію в своїх відносинах з правопорушником.

Припинення дії звичайної норми у відповідності до міжнародного права:

- Звільняє суб'єктів від зобов'язання виконувати її приписи;

- Не впливає на права, обов'язки або юридичне положення суб'єктів, що виникли в результаті виконання норми до її припинення.

основные принципы средневековой философии кратко


Навігація по сайту Розділи сайту