Головна Міжнародне Система міжнародного права Принципи міжнародного права
сущность политической идеологии

Принципи міжнародного права

1.  &nbsp Поняття принципів

Характерною особливістю міжнародного права є наявність в ньому комплексу основних принципів. Принципи міжнародного права - це узагальнені норми, що відображають характерні риси, а також головний зміст міжнародного права і мають найвищу юридичну силу.

Ці принципи наділені і особливої політичної та моральної силою. Очевидно, тому в дипломатичній практиці їх зазвичай називають принципами міжнародних відносин. Сьогодні будь-яке скільки-небудь значуще політичне рішення може бути надійним, якщо воно спирається на основні принципи.

Принципи історично обумовлені. З одного боку, вони необхідні для функціонування системи міжнародних відносин і міжнародного права. З іншого - їх існування та реалізація можливі в даних умовах історичних. Принципи відображають корінні інтереси країн та міжнародної спільноти загалом. З суб'єктивної сторони вони відображають рівень усвідомлення державами закономірностей системи міжнародних відносин, своїх національних та спільних інтересів.

Поява принципів обумовлено і інтересами самого міжнародного права, зокрема необхідністю координації величезного різноманіття норм, забезпечення єдності системи міжнародного права.

2. Види принципів

В рамках міжнародного права існують різні види принципів. Серед них важливе місце займають засади-ідеї. До них належать ідеї миру та співробітництва, гуманізму та ін Вони знайшли відображення в таких актах, як Статут ООН, пакти про права людини, та у багатьох інших документах. Основний обсяг дії регулює принципи-ідеї здійснюють через конкретні норми, відбиваючись у їх зміст і направляючи їх дію. Разом з тим вони і самі по собі є регулятором міжнародних відносин.

Політика, у зокрема світова, неможлива без ідеалів. При цьому відбувається інтернаціоналізація ідеалів, які стають загальнолюдськими. Дієва сила нормативних ідей підкреслюється в міжнародних актах. У Паризькій хартії для нової Європи 1990 р. відзначається, що "міць ідей Гельсінського Заключного акту" відкрила "нову епоху демократії, миру і єдності в Європі".

Значення як мети, так і принципів як норм міжнародного права регулярно підкреслюється в міжнародній практиці. Визначаючи основи взаємодії держав, принципи відрізняються стабільністю, їх розвиток характеризується спадковістю. Відбувається не заміна одних принципів іншими, а доповнення існуючих новими, розвиток їх змісту.

У численних міжнародних актах перелік основних принципів неоднаковий, але збігається в найбільш авторитетних універсальних актах, якими є Статут ООН і прийнята Генеральною Асамблеєю в розвиток його положень Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970

У цих документах перераховані наступні принципи:

- Незастосування сили або загрози силою;

- Мирне розв'язання спорів;

- Невтручання;

- Співробітництва;

- Рівноправність і самовизначення народів;

- Суверенна рівність держав;

- Добросовісне виконання зобов'язань за міжнародним правом.

Заключний акт НБСЄ 1975 доповнив наведений перелік трьома принципами: непорушність кордонів, територіальна цілісність, повага прав людини. Останні два не були виділені як самостійні в Декларації 1970 року, але були відображені у змісті інших принципів. Що ж стосується принципу непорушності меж, то він також отримав універсальне визнання в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

Принципи можуть бути й регіональними. Набули поширення двосторонні акти про принципах (декларації, договори). Нерідко до їх числа включаються політичні та інші принципи, наприклад неподільність світу, рівна безпека, добросусідство, збереження спільної спадщини людства, охорона навколишнього середовища та ін Здається, що є всі підстави віднести до основним принципам міжнародного права такі загальноправових принципи, як справедливість, сумлінність, а також незлоупотребленіе правому.

Як вже зазначалося, існують і принципи галузей міжнародного права. Міжнародний Суд ООН неодноразово посилався морського права на принципи, під якими розумілися найбільше загальні норми галузі. На думку Є.Т. Усенка, наявність галузевого принципу - необхідний ознака галузі права.

3. Спільні риси принципів

Принципи виконують важливі функції. Перш за все вони визначають засади взаємодії суб'єктів специфічним чином, закріплюючи основні права і обов'язки держав. Принципи виражають і охороняють комплекс загальнолюдських цінностей, у основі яких лежать такі найважливіші цінності, як мир і співробітництво, права людини. Вони служать ідейною основою функціонування і розвитку міжнародного права.

Принципи - це фундамент міжнародного правопорядку, вони визначають його політико-правової вигляд. Принципи є критерієм міжнародної законності.

Окрім ядра систему міжнародного права, принципи здійснюють загальне авангардне регулювання при появі нових суб'єктів або нової сфери співпраці. Знову виникла держава пов'язане принципами міжнародного права. Дія принципів було негайно поширено на співпраця держав в космосі. Значна роль принципів в заповненні прогалин у міжнародному праві.

Характерною рисою принципів є їхнім взаємопов'язаність. Лише під взаємодію вони здатні виконувати свої функції. При високому рівні узагальнення змісту принципів застосування приписів кожного з них можливо лише шляхом зіставлення зі змістом інших. Так, при застосуванні принципу самовизначення слід враховувати принцип територіальної цілісності. Значення їх взаємозв'язку було з самого початку підкреслено в Декларації про принципи 1970

Комплексу принципів властива деяка ієрархія. Центральне місце займає принцип незастосування сили. Задачі забезпечення миру так або інакше підпорядковані усі принципи. Принцип мирного розв'язання спорів доповнює принцип незастосування сили, що зазначалося і Міжнародним Судом ООН. Події, пов'язані з агресією Іраку проти Кувейту, підтвердили, що відносно держави, що порушує принцип незастосування сили, може бути припинена дія інших принципів, включаючи принцип сумлінного виконання зобов'язань.

Зміст принципів розвивається з деяким випередженням дійсності. Поступово реальні міжнародні відносини підтягуються до рівня принципів. Спираючись на досягнуте, держави роблять новий крок у розвитку змісту принципів. Здійснюється це головним чином за допомогою резолюцій міжнародних органів та організацій. Але основною формою їх існування юридичної є звичай, а саме та його різновид, що складається не на поведінкової, а в нормативній практиці. Резолюція формулює зміст принципу, держави визнає за ним юридичну силу (opinio juris). Для того щоб принцип став загальнообов'язковим, необхідне визнання його міжнародною спільнотою в цілому, тобто досить представницьким більшістю держав.

Особливості формування і функціонування принципів значною мірою визначаються тим, що вони відображають і закріплюють необхідні основи світового порядку і міжнародного права. Вони являють собою необхідне право (jus necessitatis).

диалектика принципы


Навігація по сайту Розділи сайту