Головна Міжнародне Система міжнародного права Норми міжнародного "мякого права"
природа и сущность политической власти

Норми міжнародного "мякого права"

Отримав поширення термін "м'яке право". Аналіз доктрини і практики показує, що цей термін використовується для позначення двох різних явищ. В одному випадку мова йде про особливому виді-міжнародно правових норм, в іншому - про неправові міжнародних нормах. У першому випадку маються на увазі норми такі, які на відміну від "твердого права" не породжують чітких прав та обов'язків, а дають лише загальну установку, якою проте суб'єкти зобов'язані слідувати.

У нових міжнародно областях-правового регулювання найчастіше дуже складно досягти загального згоди з конкретних норм. У таких випадках на допомогу приходять норми "м` якого права ", що відрізняються більшою гнучкістю. Прикладом можуть служити договори із захисту навколишнього середовища. В них використовуються формулювання типу "зроблять зусилля", "наскільки це можливо", "коли це доцільно" і т.п.

По поводу юридичної сили подібних норм існують різні точки зору. Але, мабуть, більшість юристів виходять з того, що норми "м'якого права" є міжнародно-правовими. Ця думка знаходить відображення й у практиці судів держав.

Чимало негативно оцінюють юристів "м'яке право", оскільки його розповсюдження нібито не сприяє зміцненню міжнародно-правової системи (П. Вейль, Франція). З цім навряд чи можна погодитись, не кажучи вже про те, що, оскільки явище набуло широкого поширення в практиці, боротися з них навряд чи має сенс. Видається, що норми "права м'якого" - необхідний елемент-міжнародно правової системи, що вирішує завдання, які не під силу "твердому праву".

В "м'якому право" часто можна зустріти положення, які покликані служити лише прикриттям незгоду сторін. Такі положення не є нормами, в будь-якому договорі вони не містилися. Існують і удавані норми, що включаються в договір лише для того, щоб приховати його реального змісту.

До другого виду норм "м` якого права "належать ті, що містяться в неправових актах, резолюціях міжнародних органів та організацій, в спільних заявах, комюніке. Про те, наскільки велике може бути значення цих актів, свідчать, наприклад, рішення конференцій країн антигітлерівської коаліції. У наш час прикладом подібних норм служать документи Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), які стали головним інструментом перебудови системи міжнародних відносин в Європі. Такого роду норми є не правовими, морально-а політичними.

Особливий різновид цього виду норм "м'якого права" являють очікують свого вступу в силу договори. Як відомо, у такому стані багатосторонні договори часто залишаються багато років. Їх положення враховуються при тлумаченні норм міжнародного права, впливають на практику держав і навіть на національне законодавство. У Звіті Генерального секретаря про конвенціях МОП цієї організації йдеться, що, навіть не будучи ратифікованими, "вони здатні впливати на законодавство та національну практику".

Норми "м` якого права "другого виду взаємодіють з нормами міжнародного права, виконуючи те, що з тих чи інших причин не можуть робити останні. Нерідко вони забезпечують попереднє, доправовое регулювання, праву прокладаючи шлях. Особливо велике значення таких норм "м` якого права "для діяльності міжнародних органів і організацій, які з їх допомогою здійснюють великий обсяг регулювання міжнародних відносин і впливають на розвиток міжнародного права.

Щодо норм "м` якого права "з питань навколишнього середовища в доповіді Інституту міжнародного права йдеться, що вони" в точному сенсі слова не є джерелом права, але їх вплив на формування міжнародних норм про навколишнє середовище такий, що їх слід враховувати при вивченні джерел, за Принаймні як важливий фактор, що сприяє розвитку права ".

Професор університету в Дрездені Фастенрат У. пише, що "постійно засуджувані явище" м `якого права" виконує неоціненну функцію. Вона робить можливим загальне угоду про утримання твердого права, визначаючи межі допустимості суб'єктивної свободи дій ... "М'яке право" здатне швидше пристосовуватися до мінливих національно-політичних реалій ... Нам слід не ставати на шляху (у "м'якого права") а озброїтися необхідним інструментарієм для руху по ньому. Зокрема, нам потрібно включити акти "м'якої права" у існуючу методологію права ".

У такий спосіб, "м'яке право" взагалі не є якимсь ненормальним явищем, як вважають багато юристів. Воно являє собою закономірне явище, яке дозволяє забезпечити нормативне регулювання в тих випадках, коли за допомогою "твердого права" зробити це неможливо. Це зайвий раз доводить, що нормативний інструментарій, за допомогою якого регулюються міжнародні відносини, різноманітний та не зводиться тільки до права. Завдання полягає в тому, аби навчитися користуватися цим інструментарієм. Далеко не у всіх випадках є право оптимальним інструментом вирішення завдань. Найчастіше результат може бути легше, з меншими витратами енергії досягнуто іншими нормативними засобами.

Представляє у цьому плані інтерес практика суду ЄС. Суд включив до право ЄС принцип пропорційності. Відповідно до нього потреба в специфічному правовому акті повинна бути попередньо ретельно проаналізована, з тим щоб визначити можливість використання менш жорстких засобів для досягнення того ж результату.

географическая среда это


Навігація по сайту Розділи сайту