Головна Міжнародне Система міжнародного права Система і структура міжнародного права
критерии классификации политических партий

Система і структура міжнародного права

Система міжнародного права є комплексом юридичних норм, характеризується принциповим єдністю і одночасно впорядкованим подразделениями на відносно самостійні частини (галузі, підгалузі, інститути).

Матеріальним системоутворюючим чинником для міжнародного права система служить міжнародних відносин, яку вони покликані обслуговуватиме. Основними юридичними та морально-політичними системоутворюючими факторами виступають цілі та принципи міжнародного права.

Система міжнародного права - це не тільки складне, але і порівняно нове явище, яке перебуває в процесі становлення, що ще мало вивчений. У вітчизняній доктрині йому приділили найбільшу увагу Д. Б. Левін, Г.І. Тункін, Д.І. Фельдман, Є.Т. Усенко. Всі вони виходили з того, що загальновизнаною системи міжнародного права не існує.

Системі міжнародного права властива характерна для неї структура. Под структурою розуміється внутрішня організація системи, розташування і підключення її елементів, характер їх взаємозв'язку. Іншими словами, це внутрішня форма системи, визначена упорядкованість її частин. Стійкість цілого залежить від стійкості зв'язків між його частинами. Від характеру залежить характер зв'язків системи в цілому.

Отже, система міжнародного права на спирається комплекс цілей і принципів, має характерною для неї структури, визначених методами формування і функціонування, розвивається у відповідності з властивими їй закономірностями. Існування цієї системи об'єктивно зумовлене, оскільки лише як досить організованої системи сучасне міжнародне право у змозі виконувати свої функції.

Та обставина, що система міжнародного права - порівняно нове явище, не раз констатувалося в доктрині, приміром, відомим юристом з Фінляндії Е. Кастреном. У минулому існували розрізнені комплекси норм, що регулювали або локальні відносини (союзні договори), або загальні відносини, забезпечуючи в них елементарні правила (дипломатичні привілею). Загальних цілей і принципів, що визначають характер взаємодії, міжнародне право не містила, відносилося однаково до цілей світу і цілям війни. Критерієм була практика насамперед великих держав. Міжнародне право було безмежно диспозитивним. Дві чи більше держав могли у своїх взаєминах відмінити дію практично будь-який міжнародно-правових норм.

Сучасне міжнародне право визначило основні мети взаємодії держав, тим самим а й міжнародно-правового регулювання. В результаті воно стало визначати не тільки форми, але і зміст взаємодії держав.

Сформований комплекс основних принципів міжнародного права об'єднав, супідрядні організував і раніше розрізнення групи норм. Міжнародне право перестало бути тільки диспозитивним, з'явився комплекс імперативних норм (jus cogens), тобто загальновизнаних норм, від яких держави не має права відступати у своїх відносинах навіть за взаємною згодою.

З'явився ще одна ознака системи - ієрархія норм, встановлення їх співпідпорядкованості. Ієрархія норм дає можливість визначити їх місце та роль у систему міжнародного права, спростити процес узгодження та подолання колізій, що необхідно для функціонування системи.

На особливу увагу заслуговує та обставина, що в міжнародному праві підсилюється регулювання процесів створення та імплементації норм. Поступово формується міжнародне процесуальне право, що є ознакою зрілості правової системи.

Первинний елемент системи міжнародного права - норма. Вона є моделлю певного міжнародного відносини, система ж міжнародного права - нормативна модель системи міжнародних відносин. Ці моделі впливають на міжнародні відносини з метою максимального наближення їх до свого змісту.

Система може бути регулятором відносин, тому що окремі групи норм у її складі вирішують свої специфічні завдання. Норми впливають один на одного і передбачають один одного. Тому система повинна бути внутрішньо узгодженої, її частини не можуть знаходитися в протиріччі. Для такого надзвичайно різноманітного явища, як міжнародне право, це завдання не з легких.

Таким чином, об'єднання норм в систему міжнародного права зумовило появу нових якостей їх. Завдяки цьому різнопланові норми здатні регулювати міжнародні відносини системно, забезпечуючи диференційоване і разом з тим єдине вплив.

Для міжнародного права характерні процеси диференціації та інтеграції водночас. Виникають все нові сфери співробітництва і, відповідно, нові галузі міжнародного права. З іншого боку, різні галузі взаімосвязиваются тісніше в системі.

Ядро системи утворює загальне міжнародне право, обов'язкове для всіх держав. Крім того, існують регіональні міжнародно-правові комплекси, що регулюють відносини між групами держав. Величезна кількість норм регулює двосторонні відносини. Регіональні і двосторонні норми повинні відповідати загальному міжнародному праву, в сукупності вони утворюють міжнародно глобальну-правову систему.

Сьогодні в доктрині не існує будь-якої загальновизнаною системи міжнародного права. Кожен автор обгрунтовує власну точку зору. Наші погляди на систему відображені в системі побудови цього підручника. При цьому була врахована система, прийнята Комісією міжнародного права ООН при визначенні своєї довготривалої програми. Зауважимо, що система підручника і система міжнародного права далеко не одне й те саме. Багатьох розділів, необхідних для підручника, наприклад таких як поняття, природа, історія міжнародного права та ін, не має в системі міжнародного права. Крім того, в інтересах цілісності викладення в міжнародно підручнику-правові норми аналізуються поряд з нормами внутрішнього права, наприклад в розділах про державних органах зовнішніх зносин, про права людини, про території і т.д. В результаті система підручника і система міжнародного права не можуть збігатися. Тим не менше максимальне наближення першого до другого дуже бажано.

закон вызова и ответа


Навігація по сайту Розділи сайту