Головна Криміналістика Новини Як Європа, Росія і Америка борються з компаніями-монополістами
типы избирательной системы

Як Європа, Росія і Америка борються з компаніями-монополістами

konkirenciyaОднією з головних причин світової економічної кризи експерти вважають те, що на ринку ослабла конкуренція. Виною тому - великі компанії, які називають монополістами. Вони й самі не в змозі швидко адаптуватися до змінних економічних умов, і більш гнучким дрібним підприємствам заважають розвиватися, домінуючи в різних сферах і галузях виробництва, диктуючи свої умови. Це стримує розвиток економіки. Щоб переломити ситуацію, уряди багатьох країн прагнуть створювати всі умови для конкуренції, у тому числі розробляючи спеціальні закони. Що це за закони і наскільки успішно вони обмежують диктат компаній-монополістів?

У Європі намагаються діяти на випередження і не допускати утворення картелів

Спочатку в європейському законодавстві існувало безліч законів по боротьбі з конкуренцією: і Паризька конвенція з охорони промислової власності від 1883 року, і антимонопольний закон 1989 року, і іспанська Закон "Про припинення недобросовісної конкуренції" 1991 року.

Зараз у Євросоюзі діє спеціальна комісія із захисту конкуренції. Головною її метою є "боротьба проти картелів і забезпечення умов конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг". Вона розглядає справи у сфері енергетики, фінансових послуг, інформації та комунікаційних технологій та ін Основним документом, що регулює діяльність комісії, є Європейська економічна угода. Також Комісією підписані двосторонні угоди з країнами-кандидатами в ЄС і балканськими державами. Спеціалізовані угоди про співробітництво укладені також з США, Канадою, Японією, Південною Кореєю. Двосторонні угоди підписані з акфріканскімі країнами, Китаєм, Єгиптом, Росією, Молдовою, Україною і рядом інших країн.

Примітно, що в справах, що розглядаються комісією, фігурують цілком впізнавані компанії: Deutsche Bank v Deutsche Postbank (COMP/M.5446, 06/02/2009), EQT Group v KMD (COMP/M.5437, 06/02/2009) , Gaz de France v Savelys (COMP/M.5216, 04/08.2008) та багато інших.

Європейська політика носить випереджальний характер і заснована на протидії великим компаніям, які схильні до картельних змов. Велика увага приділяється горизонтальним картельною угодами, які являють собою змову компаній однієї галузі з метою одержання монопольного прибутку за допомогою усунення або обмеження конкуренції на ринку. При цьому найбільш поширеною формою картельних угод є узгоджене встановлення цін на продукцію.

Статистика Європейської комісії із захисту конкуренції вражає: з 1990 року було розглянуто 4165 справ про захист конкуренції. З них 347 справ було розглянуто в 2008 році, 150 - за перші вісім місяців поточного року. У зв'язку з поглибленням кризи комісія була змушена звернути особливу увагу на фінансові інститути та вжити заходів з державного управління, розраховані на період до 2010 року.

Америка намагається заглушити трести і захистити конкуренцію

У США велике значення має антитрастові законодавство. Причому передвісником американського закону про захист конкуренції стала англійська доктрина стримування торгівлі, яка лягла в основу першого антимонопольного закону США - так званого акту Шермана. Закон був дуже актуальний ще на початку XX століття, під час президентства Теодора Рузвельта.

Акт Шермана, прийнятий в 1890 році під тиском руху робітників і фермерів, названий на ім'я автора - сенатора Джона Шермана. Закон був чрезивачно простий: поза законом ставало будь-яке об'єднання у формі тресту, незаконними оголошувалися угоди, спрямовані на обмеження торгівлі. Однак на практиці закон не перешкоджав діяльності ні старих, ні утворенню нових трестів. У 1892-1896 роках з п'яти судових процесів проти трестів чотири завершилися сприятливим для них результатом.

Росія прагне зробити тендери прозорими і відкритими

Законодавство має час від часу змінюватися. Про це говорять представники Сполучених штатів Америки, у своїх щорічних доповідях зазначає європейська Комісія із захисту конкуренції. Росія також намагається не відставати. Так, планується доповнити Федеральний закон від 26 липня 2006 N135-ФЗ "Про захист конкуренції" новою главою, яка передбачає введення особливого регулювання проведення конкурсів, аукціонів державними корпораціями, дочірніми товариствами державних корпорацій, суб'єктами природних монополій і організаціями, що здійснюють експлуатацію системи (систем ) комунальної інфраструктури, що використовується (використовуються) для виробництва товарів (надання послуг) з метою забезпечення тепло-і газопостачання, за регульованими відповідно до законодавства Російської Федерації цінами (тарифами), а також організаціями, частка участі Російської Федерації в яких становить сто відсотків, що не є державними або муніципальними замовниками.

Цей закон зобов'яже суб'єкти монополій проводити аукціони і конкурси за аналогією з Федеральним законом від 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. від 17.07.2009) "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб" ( прийнятий ГД ФС РФ 08.07.2005) (з изм. і доп., що вступають в силу з 23.08.2009).

Передбачається, що природні монополії будуть змушені вийти з тіні, щоб проводити конкурси відповідно до нових вимог. Однак складно навіть припустити, що ці законодавчі штрихи зможуть принципово вирішити проблему розвитку конкуренції.

Абсолютного успіху в боротьбі з монополіями поки не досягла жодна країна

Проте ні законодавство США, ні політика Євросоюзу не здатні повною мірою захистити конкуренцію і побороти монополістичні настрою ринку, і проблеми все частіше обговорюються в рамках міжнародних організацій, серед них Конференція ООН з Торгівлі та Розвитку, Організація з Економічного Співробітництва та Розвитку, Світова Організація Торгівлі .

русская философия кратко